List/Grid Tipic Bisericesc Subscribe RSS feed of category Tipic Bisericesc

Calendar Ortodox 2013

IANUARIE (31 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore ________________________________________ 1     M     (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei… Read more »

Cele opt glasuri bisericesti dupa Dimitrie Cuntanu

Cele opt glasuri bisericesti dupa Dimitrie Cuntanu Spers sa fie de folos: pdf, descarcati aici: http://fisierulmeu.ro/29C34D4TUR42/cantari-dupa-cele-8-glasuridimitrie-cuntanu-pdf.html sau: http://ltcorastie.files.wordpress.com/2010/05/dimitrie-cuntanu.pdf

Rânduiala slujbei de muţumire – TEDEUM

pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu Dacă cineva doreşte a mulţumi lui Dumnezeu pentru vreo binefacere dobândită de la Dânsul, mulţumirea se face în felul următor: Dacă… Read more »

Slujba sfântului maslu – Randuiala Sf. Maslu

Această Sfântă Taină este folositoare tuturor creştinilor bolnavi de boală trupească sau sufletească, căci le dă tămăduire trupului şi iertare sufletului. Pentru aceasta se cuvine preoţilor să sfătuiască pe toţi… Read more »

Rânduiala sfintirii aghiasmei mici în Săptămâna Luminată

aşa cum se face după Paşti, în toată Săptămâna Luminată, până la duminica Tomii După ce binecuvintează preotul, cântă el însuşi: Hristos a înviat… (se cântă o dată de preot… Read more »

Slujba Aghiasmei mici – Randuiala Sfestaniei

adică Sfinţirea cea mică a apei care se face spre toată trebuinţa, la întâia zi a fiecărei luni sau când va voi cel  mare, ori când va cere credinciosul. Ştiut… Read more »

Randuiala Botezului

Slujba Botezului   Intrând preotul în biserică, se îmbracă în sfită albă, punând şi mânecuţele; aprinzând toate lumânările în sfeşnice, ia cădelniţa şi vine la cristelniţă tămâind împrejur; după aceea,… Read more »

Alte Evanghelii care pot fi citite ca adaos de podoabă la stâlpi, precum şi în drum spre locul de înmormântare

(1) Din Sfânta Evanghelie de la Ioan (V, 17‑24) Zis‑a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez. Deci pentru aceasta căutau şi… Read more »

Slujba ce se face la logodnă

După dumnezeiasca Liturghie, preotul, aşezând o masă în mijlocul bisericii, pune Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie pe masă, aprinzând şi făcliile în sfeşnice. Şi venind cei care vor să se… Read more »

Slujba cununiei

După ce vin cei logodiţi în biserică, stau înaintea mesei cu lumânările aprinse: preotul îi cădeşte, citind Psalmul 127, iar credincioşii sau cântăreţii cântă la fiecare stih: Slavă Ţie, Dumnezeul… Read more »

Rugăciune în a opta zi după cununie

Venind tinerii la biserică, preotul ia epitrahilul şi iese în tinda bisericii unde aşteaptă tinerii – având aprinse lumânările de la nuntă – şi face început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…,… Read more »

Slujba la a doua nuntă

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Strana: Amin. Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, apoi troparul zilei. Ectenia: Cu… Read more »

Rânduiala slujbei de muţumire

pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu Dacă cineva doreşte a mulţumi lui Dumnezeu pentru vreo binefacere dobândită de la Dânsul, mulţumirea se face în felul următor: Dacă… Read more »

Rânduiala înmormântării mirenilor

Adormind vreunul dintre creştini, îndată rudeniile să cheme pe preot; acesta venind la casa unde este trupul celui răposat, îşi pune epitrahilul, pune tămâie în cădelniţă şi, cădind trupul celui… Read more »

Rânduiala parastasului

Rânduiala parastasului Mergând preotul unde este pregătită coliva şi cădind‑o cruciş, zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte… (de… Read more »

Rugăciunile de iertare (ce se citesc la inmormantare)

Rugăciunile de iertare 1 Domnului să ne rugăm. (letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înţelepciunea Ta cea de negrăit ai zidit pe om din ţărână şi întocmindu‑l… Read more »

Randuiala inmormantarii pruncilor

Rânduiala înmormântării pruncilor   Făcând preotul obişnuitul început, se citeşte Psalmul 90: Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt… (caută‑l înapoi la pagina 169). Apoi: Aliluia, glasul al 8‑lea cu… Read more »

Randuiala Sfintei Liturghii

DUMNEZEIASCA LITURGHIE (a Sfântului IOAN GURA DE AUR, Arhiepiscopul Constantinopolului) Liturghia Catehumenilor Sfintele usi sunt deschise si perdeaua ridicata. Diaconul, stând în fata usilor împaratesti zice cu glas mare: Diaconul:… Read more »

PAVECERNIŢA MICĂ

PAVECERNIŢA  MICĂ După ce preotul dă binecuvântarea, se zice: Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă? Şi acum?… Read more »

PAVECERNIŢA MARE

PAVECERNIŢA  MARE Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezul nostru? iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noţtri? Şi cântăreţul cel rânduit începe aşa: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,… Read more »

RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ

RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ Mergând seara la masă, se zice: Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul; iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor… Read more »

RANDUIALA VECERNIEI

VECERNIA După ce preotul binecuvintează din faţa Sfintei Mese, se zice: Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori). Psalmul 103 Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai… Read more »

MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA

MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori) şi aceşti psalmi: Psalmul 112 Laudaţi, tineri, pe Domnul, laudaţi numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până… Read more »

CEASUL AL NOUĂLEA

CEASUL AL NOUĂLEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Presfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori), Veniţi să ne… Read more »

RÂNDUIALA MESEI

RÂNDUIALA MESEI Mai înainte de masă, fiecare laudă iarăşi pe Ziditorul şi, venind la masă, se zice Psalmul 144 Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în… Read more »

CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ

CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ Luni Al îngerilor, pe glasul al 2-lea: Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, cele de folos cereţi nouă… Read more »

OBEDNIŢA

OBEDNIŢA se începe aşa: Psalmul 102 Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi nu… Read more »

MIJLOCEASUL AL ŞASELEA

MIJLOCEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori), şi aceşti psalmi: Psalmul 55 Miluieşe-mă Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată… Read more »

CEASUL AL ŞASELEA

CEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori). Psalmul 53 Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele… Read more »

MIJLOCEASUL AL TREILEA

MIJLOCEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule… Presfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum… Veniţi să… Read more »

CEASUL AL TREILEA

CEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum…… Read more »

MIJLOCEASUL ÎNTÂI

MIJLOCEASUL  ÎNTÂI După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori), şi apoi aceşti psalmi:… Read more »

CEASUL ÎNTÂI

CEASUL ÎNTÂI Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu? (de 3 ori) Psalmul 5 Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi… Read more »

RANDUIALA UTRENIEI

UTRENIA După ce binecuvintează preotul, din faţa Sfintei Mese, de este Postul Mare, se zice: Sfinte Dumnezeule? Presfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12… Read more »

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICĂ

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICĂ Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte… Read more »

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Se fac trei… Read more »

RÂNDUIALA PANAGHIEI

Ce se face în mânăstiri la zile însemnate După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel de… Read more »

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)