Calendar Ortodox 2013

IANUARIE (31 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore ________________________________________ 1     M     (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou) 2     M     Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)…

Rânduiala slujbei de muţumire – TEDEUM

pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu Dacă cineva doreşte a mulţumi lui Dumnezeu pentru vreo binefacere dobândită de la Dânsul, mulţumirea se face în felul următor: Dacă mulţumirea se face împreună cu Dumnezeiasca Liturghie, după Binecuvântată este împărăţia… la ectenia obişnuită, se adaugă cererile de mulţumire. După…

Slujba sfântului maslu – Randuiala Sf. Maslu

Această Sfântă Taină este folositoare tuturor creştinilor bolnavi de boală trupească sau sufletească, căci le dă tămăduire trupului şi iertare sufletului. Pentru aceasta se cuvine preoţilor să sfătuiască pe toţi creştinii, care vor cere a li se săvârşi această Taină, ca mai întâi să‑şi cerceteze cugetul şi să se mărturisească…

Rânduiala sfintirii aghiasmei mici în Săptămâna Luminată

aşa cum se face după Paşti, în toată Săptămâna Luminată, până la duminica Tomii După ce binecuvintează preotul, cântă el însuşi: Hristos a înviat… (se cântă o dată de preot şi de două ori de cântăreţi). Apoi stih: Înviază Dumnezeu risipindu‑se vrăjmaşii Lui… toate pe rând. Şi iarăşi preotul: Hristos…

Slujba Aghiasmei mici – Randuiala Sfestaniei

adică Sfinţirea cea mică a apei care se face spre toată trebuinţa, la întâia zi a fiecărei luni sau când va voi cel  mare, ori când va cere credinciosul. Ştiut să fie că prea bun şi folositor de suflet obicei este să se facă în biserici, în mănăstiri şi în…

Randuiala Botezului

Slujba Botezului   Intrând preotul în biserică, se îmbracă în sfită albă, punând şi mânecuţele; aprinzând toate lumânările în sfeşnice, ia cădelniţa şi vine la cristelniţă tămâind împrejur; după aceea, dând cădelniţa, se închină. Apoi diaconul zice: Binecuvintează, părinte; iar preotul, făcând semnul sfintei cruci cu sfânta Evanghelie deasupra cristelniţei,…

Slujba ce se face la logodnă

După dumnezeiasca Liturghie, preotul, aşezând o masă în mijlocul bisericii, pune Sfânta Cruce şi Sfânta Evanghelie pe masă, aprinzând şi făcliile în sfeşnice. Şi venind cei care vor să se logodească, stau în mijlocul bisericii înaintea mesei; preotul, luându‑le inelele, le pune pe Sfânta Evanghelie, al bărbatului de‑a dreapta, iar…

Slujba cununiei

După ce vin cei logodiţi în biserică, stau înaintea mesei cu lumânările aprinse: preotul îi cădeşte, citind Psalmul 127, iar credincioşii sau cântăreţii cântă la fiecare stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Care umblă în…

Rugăciune în a opta zi după cununie

Venind tinerii la biserică, preotul ia epitrahilul şi iese în tinda bisericii unde aşteaptă tinerii – având aprinse lumânările de la nuntă – şi face început: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, şi troparul Sfinţilor mucenici. Apoi, îngenunchind tinerii, preotul zice:…

Slujba la a doua nuntă

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Strana: Amin. Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, apoi troparul zilei. Ectenia: Cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea…

Rânduiala slujbei de muţumire

pentru toată facerea de bine primită de la Dumnezeu Dacă cineva doreşte a mulţumi lui Dumnezeu pentru vreo binefacere dobândită de la Dânsul, mulţumirea se face în felul următor: Dacă mulţumirea se face împreună cu Dumnezeiasca Liturghie, după Binecuvântată este împărăţia… la ectenia obişnuită, se adaugă cererile de mulţumire. După…

Rânduiala înmormântării mirenilor

Adormind vreunul dintre creştini, îndată rudeniile să cheme pe preot; acesta venind la casa unde este trupul celui răposat, îşi pune epitrahilul, pune tămâie în cădelniţă şi, cădind trupul celui adormit şi pe cei de faţă, începe: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta…

Rânduiala parastasului

Rânduiala parastasului Mergând preotul unde este pregătită coliva şi cădind‑o cruciş, zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru…, Sfinte Dumnezeule…, Preasfântă Treime…, Tatăl nostru…, Că a Ta este împărăţia…, Doamne miluieşte… (de 12 ori), Psalmul 90: Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt… şi sfârşitul lui: Slavă…, Şi acum…, Aliluia (de 3…

Rugăciunile de iertare (ce se citesc la inmormantare)

Rugăciunile de iertare 1 Domnului să ne rugăm. (letrină două rânduri) Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce cu înţelepciunea Ta cea de negrăit ai zidit pe om din ţărână şi întocmindu‑l după chipul şi asemănarea Ta, l‑ai împodobit cu înfăţişare şi frumuseţe, ca pe o cinstită făptură cerească, spre măreţia şi…

Randuiala inmormantarii pruncilor

Rânduiala înmormântării pruncilor   Făcând preotul obişnuitul început, se citeşte Psalmul 90: Cel ce locuieşte în ajutorul Celui Preaînalt… (caută‑l înapoi la pagina 169). Apoi: Aliluia, glasul al 8‑lea cu stihurile respective. După aceea troparele: Cel ce prin adâncul înţelepciunii… Slavă… Şi acum… al Născătoarei de Dumnezeu: Pe tine zid…

Randuiala Sfintei Liturghii

DUMNEZEIASCA LITURGHIE (a Sfântului IOAN GURA DE AUR, Arhiepiscopul Constantinopolului) Liturghia Catehumenilor Sfintele usi sunt deschise si perdeaua ridicata. Diaconul, stând în fata usilor împaratesti zice cu glas mare: Diaconul: Binecuvânteaza, parinte. Preotul, având capul descoperit, ia Sfânta Evanghelie cu amândoua mâinile, o ridica putin si face semnul Sfintei Cruci…

PAVECERNIŢA MICĂ

PAVECERNIŢA  MICĂ După ce preotul dă binecuvântarea, se zice: Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă? Şi acum? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). Apoi Psalmul 50: Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după…

PAVECERNIŢA MARE

PAVECERNIŢA  MARE Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezul nostru? iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noţtri? Şi cântăreţul cel rânduit începe aşa: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori)…

RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ

RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ Mergând seara la masă, se zice: Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul; iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Slavă? Şi acum? Doamne miluieşte (de 3 ori). Binecuvintează, părinte. Preotul binecuvintează masa. După…

RANDUIALA VECERNIEI

VECERNIA După ce preotul binecuvintează din faţa Sfintei Mese, se zice: Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). Psalmul 103 Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte! Întru strălucire şi în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină;…

MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA

MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori) şi aceşti psalmi: Psalmul 112 Laudaţi, tineri, pe Domnul, laudaţi numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste…

CEASUL AL NOUĂLEA

CEASUL AL NOUĂLEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Presfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia... Doamne miluieşte (de 12 ori), Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori), şi aceşti psalmi: Psalmul 83 Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor! Doreşte şi…

RÂNDUIALA MESEI

RÂNDUIALA MESEI Mai înainte de masă, fiecare laudă iarăşi pe Ziditorul şi, venind la masă, se zice Psalmul 144 Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în veac şi în veacul veacului. În toate zilele Te voi binecuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în…

CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ

CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ Luni Al îngerilor, pe glasul al 2-lea: Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, cele de folos cereţi nouă şi mare milă, ca cei ce sunteţi mai-marii voievozi ai celor fără de trup. Marţi Al Înaintemergătorului, pe glasul al…

OBEDNIŢA

OBEDNIŢA se începe aşa: Psalmul 102 Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale; pe Cel ce vindecă toate bolile tale. Pe Cel…

MIJLOCEASUL AL ŞASELEA

MIJLOCEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori), şi aceşti psalmi: Psalmul 55 Miluieşe-mă Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată ziua, că mulţi sunt cei ce se luptă cu mine, din înălţime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în…

CEASUL AL ŞASELEA

CEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). Psalmul 53 Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea şi cei tari au căutat sufletul meu şi n-au pus pe Dumnezeu…

MIJLOCEASUL AL TREILEA

MIJLOCEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule... Presfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia... Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori), şi apoi se citesc aceşti psalmi: Psalmul 29 Înalţa-Te-voi, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai…

CEASUL AL TREILEA

CEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Împărate ceresc... Sfinte Dumnezeule... Preasfântă Treime... Tatăl nostru... Că a Ta este împărăţia... Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă... Şi acum... Veniţi să ne închinăm... (de 3 ori). Psalmul 16 Auzi, Doamne, dreptatea mea, ia aminte cererea mea, ascultă rugăciunea mea,…

MIJLOCEASUL ÎNTÂI

MIJLOCEASUL  ÎNTÂI După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori), şi apoi aceşti psalmi: Psalmul 45 Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoara. Pentru aceasta nu ne vom teme…

CEASUL ÎNTÂI

CEASUL ÎNTÂI Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu? (de 3 ori) Psalmul 5 Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci către Tine mă voi ruga, Doamne! Dimineaţa vei auzi glasul meu; dimineaţa voi sta înaintea Ta şi…

RANDUIALA UTRENIEI

UTRENIA După ce binecuvintează preotul, din faţa Sfintei Mese, de este Postul Mare, se zice: Sfinte Dumnezeule? Presfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori), Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori). În acest timp cântăreţul (citeţul) se închină de trei ori. Iar de…

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICĂ

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICĂ Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Se fac trei închinăciuni, iar de este Aliluia, se fac trei metanii. Slavă? Şi acum? Preasfântă Treime? Doamne miluieşte…

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Se fac trei închinăciuni, iar de este Aliluia, se fac trei metanii. Slavă? Şi acum? Preasfântă Treime? Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă?…

RÂNDUIALA PANAGHIEI

Ce se face în mânăstiri la zile însemnate După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a sfântului în cinstea căruia s-a făcut priveghere, ies împreună toţi cântând troparul praznicului sau al…