RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Se fac trei închinăciuni, iar de este Aliluia, se fac trei metanii. Slavă? Şi acum? Preasfântă Treime? Doamne miluieşte (de 3 ori), Slavă?…