List/Grid

Catedrala Sfântul Vasile

Catedrala Sfântul Vasile

Acatistul Maicii Domnului “Vindecătoarea ”

Acatistul Maicii Domnului “Vindecătoarea ” Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care… Read more »

Acatistul Maicii Domnului “Grabnică ascultătoare”

Acatistul Maicii Domnului “Grabnică ascultătoare” Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care… Read more »

Acatistul Maicii Domnului Floarea Smereniei

Acatistul Maicii Domnului Floarea Smereniei Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care… Read more »

Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu

Acatistul Izvorului Tămăduirilor Născătoarei de Dumnezeu Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,… Read more »

Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului

Acatistul de Laudă Sfântă al Maicii Domnului Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul… Read more »

ACATISTUL MAICII DOMNULUI, POVĂŢUITOAREA COPIILOR

ACATISTUL MAICII DOMNULUI, POVĂŢUITOAREA COPIILOR Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care… Read more »

Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii

Acatistul Maicii Domnului, Arătătoarea Căii Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care… Read more »

Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria

Acatistul Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!… Read more »

Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului

Acatistul Intrării în Biserică a Maicii Domnului Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul… Read more »

Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului

Acatistul Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,… Read more »

Acatistul Maicii Domnului – La icoana “Caută la smerenia”

Acatistul Maicii Domnului – La icoana “Caută la smerenia” Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc,… Read more »

Acatistul naşterii Maicii Domnului

Acatistul naşterii Maicii Domnului Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni… Read more »

Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi

Acatistul Maicii Domnului Pentru împăcarea celor învrăjbiţi Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul… Read more »

Acatistul Adormirii Maicii Domnului

Acatistul Adormirii Maicii Domnului Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni… Read more »

Acatistul Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiţi

Acatistul Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiţi Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule,… Read more »

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi  Vasile, Grigorie şi Ioan Condacul 1 Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti, pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei… Read more »

Acatistul Sfantului Ioan Gura de Aur

Acatistul Sfantului Ioan Gura de Aur Dupa obisnuitul inceput, se zic: CONDACELE SI ICOASELE Condacul 1 Pe luminatorul a toata lumea, pe stalpul si intarirea Bisericii, pe povatuitorul pocaintei, pe… Read more »

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul Condacul 1 Pe marele Ierarh şi apărător al Sfintei Treimi, veniţi toţi cu duhovniceşti laude să-l fericim şi din izvorul învăţăturilor lui luând cuvinte de… Read more »

Acatist către Cuvioasa noastră Maică Xenia din Sankt Petersburg cea nebună pentru Hristos

Acatist către Cuvioasa noastră Maică Xenia din Sankt Petersburg cea nebună pentru Hristos Condacul 1 : Ţie celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos, sfântă şi fericită maică… Read more »

Acatistul Sfântului Mucenic Clement

Acatistul Sfântului Mucenic Clement Troparul, glasul al 4-lea: Viţă de sfinţenie şi stâlpare de chinuire, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dat credincioşilor, preasfinţite, pururi înflorind te-ai dăruit. Ci ca… Read more »

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul Condacul 1 Întărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei… Read more »

Acatistul Sfântului Lavrentie

Acatistul Sfântului Lavrentie Condacul 1 Alesule al lui Dumnezeu şi preaslăvite făcător de minuni, Cuvioase Lavrentie, poruncă ai primit de la împărăteasa cerului să vii în vechea cetate a Cernigovului… Read more »

Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul

Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Condacul 1: Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi… Read more »

Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul

Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul Troparul, glasul 1: Locuitorul pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie; şi cu postul, cu privegherea,… Read more »

Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei

Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei Condacul 1 Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un… Read more »

Acatistul Sfântului Antonie cel Mare

Acatistul Sfântului Antonie cel Mare Condacul 1: Fugind de întunericul cel negru al Egiptului, ai căutat pământul cel de viaţă dătător al pustiului. Prin înfrânare şi nevoinţă vestejind săltările trupului,… Read more »

Acatistul Sfintei Nina

Acatistul Sfintei Nina Condacul 1 A cuvântului dumnezeiesc aleasă slujitoare şi faptelor Sfinţilor Apostoli următoare, în semn de cinstită binecuvântare, crucea de la Maica lui Dumnezeu ai primit şi în… Read more »

Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana

Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana Condacul 1 Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat, Sfântă Muceniţă Tatiana, prin slujirea lui Hristos şi, fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale, prin zdrobirea capiştilor idolilor… Read more »

Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti

Acatistul Sfântului  Antipa de la Calapodeşti Condacul 1 Ca pe o vistierie a nevoinţelor sihăstreşti, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui… Read more »

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului Condacul 1 Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulţumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai… Read more »

Acatistul Botezului Domnului

Acatistul Botezului Domnului Condacul 1: Pe Tine, Împăratul cerului şi al pământului, Luminătorul nostru, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoşat şi tot pământul s-a înfiorat, îngerii… Read more »

Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou

Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou Troparul şi Condacul Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte… Read more »

Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo

Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo Condacul 1: Pe Sfânta Iuliana cea milostivă, care prin faptele ei a fost icoană vie a lui Hristos şi a mărturisit că familia este o… Read more »

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni Condacul 1 Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte… Read more »

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare Condacul 1 Pe tine trîmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cerească albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a… Read more »

Randuiala Sfintei Liturghii

DUMNEZEIASCA LITURGHIE (a Sfântului IOAN GURA DE AUR, Arhiepiscopul Constantinopolului) Liturghia Catehumenilor Sfintele usi sunt deschise si perdeaua ridicata. Diaconul, stând în fata usilor împaratesti zice cu glas mare: Diaconul:… Read more »

Astazi s-a nascut Hristos

Astazi s-a nascut Hristos Astazi s-a nascut Hristos Mesia chip luminos Laudati si cantati Si va bucurati!!!!!! Mititel infasatel In scutec de bumbacel Laudati si cantati Si va bucurati Neaua… Read more »

PAVECERNIŢA MICĂ

PAVECERNIŢA  MICĂ După ce preotul dă binecuvântarea, se zice: Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă? Şi acum?… Read more »

PAVECERNIŢA MARE

PAVECERNIŢA  MARE Preotul zice: Binecuvântat este Dumnezul nostru? iar de nu este preot, se zice: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noţtri? Şi cântăreţul cel rânduit începe aşa: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,… Read more »

RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ

RUGĂCIUNEA LA MASA DE SEARĂ Mergând seara la masă, se zice: Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul; iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor… Read more »

RANDUIALA VECERNIEI

VECERNIA După ce preotul binecuvintează din faţa Sfintei Mese, se zice: Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori). Psalmul 103 Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai… Read more »

MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA

MIJLOCEASUL AL NOUĂLEA Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori) şi aceşti psalmi: Psalmul 112 Laudaţi, tineri, pe Domnul, laudaţi numele Domnului. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până… Read more »

CEASUL AL NOUĂLEA

CEASUL AL NOUĂLEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Presfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori), Veniţi să ne… Read more »

RÂNDUIALA MESEI

RÂNDUIALA MESEI Mai înainte de masă, fiecare laudă iarăşi pe Ziditorul şi, venind la masă, se zice Psalmul 144 Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu şi voi binecuvânta numele Tău în… Read more »

CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ

CONDACELE DE PESTE SĂPTĂMÂNĂ Luni Al îngerilor, pe glasul al 2-lea: Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieştii slave, căpeteniile îngerilor şi povăţuitorii oamenilor, cele de folos cereţi nouă… Read more »

OBEDNIŢA

OBEDNIŢA se începe aşa: Psalmul 102 Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul, şi nu… Read more »

MIJLOCEASUL AL ŞASELEA

MIJLOCEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori), şi aceşti psalmi: Psalmul 55 Miluieşe-mă Doamne, că m-a necăjit omul; toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatu-m-au vrăjmaşii mei toată… Read more »

CEASUL AL ŞASELEA

CEASUL AL ŞASELEA Veniţi să ne închinăm… (de 3 ori). Psalmul 53 Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte cuvintele… Read more »

MIJLOCEASUL AL TREILEA

MIJLOCEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule… Presfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum… Veniţi să… Read more »

CEASUL AL TREILEA

CEASUL AL TREILEA După ce binecuvintează preotul, se zice: Împărate ceresc… Sfinte Dumnezeule… Preasfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă… Şi acum…… Read more »

MIJLOCEASUL ÎNTÂI

MIJLOCEASUL  ÎNTÂI După ce binecuvintează preotul, se zice: Sfinte Dumnezeule? Preasfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Veniţi să ne închinăm? (de 3 ori), şi apoi aceşti psalmi:… Read more »

CEASUL ÎNTÂI

CEASUL ÎNTÂI Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu? (de 3 ori) Psalmul 5 Graiurile mele ascultă-le, Doamne! Înţelege strigarea mea! Ia aminte la glasul rugăciunii mele, Împăratul meu şi… Read more »

RANDUIALA UTRENIEI

UTRENIA După ce binecuvintează preotul, din faţa Sfintei Mese, de este Postul Mare, se zice: Sfinte Dumnezeule? Presfântă Treime? Tatăl nostru? Că a Ta este împărăţia? Doamne miluieşte (de 12… Read more »

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICĂ

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DE DUMINICĂ Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte… Read more »

RÂNDUIALA MIEZONOPTICII DIN TOATE ZILELE

Preotul dă binecuvântarea, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc? Sfinte Dumnezeule? Se fac trei… Read more »

RÂNDUIALA PANAGHIEI

Ce se face în mânăstiri la zile însemnate După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel de… Read more »

Iata vin colindatorii

Iata vin colindatorii Iata vin colindatorii, zorile-s dalbe(refren) noaptea pe la cantatori zorile-s dalbe(refren) Si ei vin mereu, mereu zorile-s dalbe(refren) Si ne-aduc pe Dumnezeu zorile-s dalbe(refren) Dumnezeu adevarat zorile-s… Read more »

Gazde mari nu mai dormiti

Gazde mari nu mai dormiti Gazde mari nu mai dormiti Lelioara trandafir(refren) Ca nu-i vremea de dormit. Da-i vremea de colindat Lelioara trandafir(refren) Si cocosii au cantat Da-i vremea de-mpodobit… Read more »

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)