Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu

Nepătată,neîtinată,nestricată,fara prihana,curată fecioară,a lui Dumnezeu Maică,Stapînă care pe Dumnezeu-Cuvintul, cu oamenii, prin prea slavită nasterea ta, L-ai unit şi firea cea lepădată a neamului nostru, cu cele cereşti ai împreunat-o, ceea ce eşti singură nădejdea celor fără de nădejde şi celor biruiţi ajutatoare; gata folositoare celor ce alearga la tine şi tuturor creştinilor scăpare. Nu te scârbi de mine cel păcătos şi întinat, care cu urâte gînduri, cu cuvinte şi cu fapte, pe mine de tot netrebnic m-am făcut şi prin lenea dulceţilor vieţii cu voia rob m-am facut. Ci, ca ceea ce eşti Maica Iubitorului de oameni milostiveşte-te spre mine pacatosul şi întinatul şi primeşte rugaciunea mea ce se aduce ţie din buze necurate. Şi pe fiul tau şi Stapînul nostru şi Domnul, cu îndrăzneala Ta ca o Maică, cupinzînd, roaga-l ca să-mi deschida şi mie milostivirile cele iubitoare de oameni, ale bunătăţii Sale. Şi trecînd greşelile mele cele nenumarate, sa mă întoarcă la pocăinţa şi lucrator poruncilor Sale iscusit sa ma arate. Şi fii lînga mine pururea ca o milostivă şi milosârdă şi iubitoare de bine. În această viaţă de acum, caldă folositoare şi ajutatoare; năvălirile potrivnicilor oprindu-le şi la pocăinţă îndreptîndu-mă şi în vremea ieşirii mele, ticălosul meu suflet păzindu-l şi întunecatele chinuri ale viclenilor draci, departe de la dânsul izgonindu-le. Şi în ziua îfricoşatei judecaţi, de munca cea veşnică izbavindu-mă  şi slavei cele negrăite a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, moştean pe mine arătîndu-mă. Pe care să şi o dobîndesc, Stăpîna mea, Prea Sfântă de Dumnezeu Născătoare, prin mijlocirea şi sprijinul tău. Cu darul şi cu  iubirea de oameni  Unuia-Născut Fiului tău,  a Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început a Lui Părinte şi cu Prea Sfântul şi Bunul de viaţă făcătorul Duhului Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!