RÂNDUIALA PANAGHIEI

Ce se face în mânăstiri
la zile însemnate

După săvârşirea dumnezeieştii Liturghii, de este Priveghere merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii în biserică. Şi luând preotul cel de rând icoana praznicului sau a sfântului în cinstea căruia s-a făcut priveghere, ies împreună toţi cântând troparul praznicului sau al sfântului, până ce intra în trapeză. După ce intră, citeţul cântă Slavă… Şi acum…, condacul. Şi până se cântă acestea, preotul ce va fi de rând scoate o parte din prescura pusă în panaghier. După sfârşitul condacului, citeţul începe îndată: Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvintează. Preotul, binecuvântând masa zice: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi băutura…

Iar de nu este Priveghere, merge cel mai mare împreună cu toţi fraţii la trapeză şi citeţul zice Psalmul 144: Înălţa-Te-voi Dumnezeul meu, Împăratul meu… (caută la Rânduiala mesei). Şi după sfârşitul psalmului se zice: Tatăl nostru… Slavă… Şi acum…, Doamne miluieşte (de 3 ori) părinte, binecuvintează. Preotul binecuvintează masa, zicând: Hristoase, Dumnezeule, binecuvintează mâncarea şi băutura… şi celelate după cum s-a scris mai sus. Şi după ce se scoală de la masă, citeţul zice: Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri…, Binecuvântat este Dumnezeu… Slavă Ţie, Doamne, Slavă Ţie, Sfinte, Slavă Ţie, Împărate… (caută la Rânduiala mesei); Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori), părinte binecuvintează. Şi cel rânduit a ridica panaghia zice:

Binecuvântaţi, părinţi sfinţiţi, şi mă iertaţi pe mine păcătosul.

Şi toţi răspund:

Dumnezeu să te ierte şi să te miluiască.

Şi luând citeţul panaghia cu amândouă mâinile, cu vârful degetelor o înalţă puţin cu chipul Sfintei Treimi, zicând cu glas mare:

Mare este numele.

Iar cel mai mare sau preotul de rând zice:

Al Presfintei Treimi.

Şi punând-o pe icoana Născătoarei de Dumnezeu, însemnează cruciş, zicând:

Presfântă Născătoare de Dumnezeu, ajută-ne nouă.

Şi preotul zice:

Cu ale ei rugăciuni, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

Citeţul zice apoi troparul Născătoarei de Dumnezeu:

Fericimu-te pe tine toate neamurile, Născătoare de Dumnezeu Feciaoră, că întru tine Cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, a binevoit a încăpea. Fericiţi suntem şi noi, avându-te pe tine folositoare, că ziua şi noaptea te rogi pentru noi. Pentru aceasta lăudându-te, strigăm ţie: Bucură-te ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.

Apoi se cântă: Cuvine-se cu adevărat să te fericim…

SĂ SE ŞTIE: că de este praznic împărătesc, în loc de: Cuvine-se cu adevărat… se cântă irmosul Cântării a 9-a; şi aceasta cântându-se, cel ce a înălţat panaghia poartă panaghierul pe la toţi fraţii, care, după rânduială, sărutându-l, gustă din presfânta parte; şi sfârşindu-se cântarea, preotul zice:

Întru multe rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarei şi pururea Fecioarei Maria.

Iar citeţul zice:

Pentru rugăciunile ei, Dumnezeule, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

Preotul:

Domnul cel milostiv şi îndurat a dat hrană celor ce se tem de Dânsul şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

Apoi citeţul citeşte

Psalmul 121

Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis mie: ” În casa Domnului vom merge” ! Stăteau picioarele noastre în curţile tale, Ierusalime! Ierusalimul, cel ce este zidit ca o cetate, ale cărei porţi sunt strâns unite. Că acolo s-au suit seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude numele Domnului. Că acolo s-au aşezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David. Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului şi pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale şi îndestulare în turnurile tale. Pentru fraţii mei şi pentru vecinii mei grăiam despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bune ţie.

Apoi: Sfinte Dumnezeule… Presfântă Treime… Tatăl nostru… Că a Ta este împărăţia… Citeţul: Mulţumim Ţie, Doamne, Dumnezeul nostru… şi condacul praznicului sau al sfântului. Duminica se zice condacul Învierii, după glasul de rând. Apoi: Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori), Părinte, binecuvintează. Iar cel mai mare sau pretul de rând zice: Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce ne miluieşte şi ne hrăneşte pe noi din darurile Sale cele bogate…

Apoi preotul, lovind în clopoţel, zice:

Slavă Ţie, Dumnezeu nostru, slavă Ţie!

Citeţul:

Nădejdea noastră, slavă Ţie!

Preotul:

Dumnezeu să-l ierte şi să-l mântuiască pe Prea Fericitul Părintele nostru (N), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, [pe (Înalt) Prea Sfinţitul (Arhi) Episcopul nostru (N)].

Citeţul:

Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe el.

Preotul:

Dumnezeu să ierte şi să miluiască şi pe prea cuviosul părintele nostru (N), dimpreună cu toţi părinţii şi fraţii slujitori ai sfânt locaşului acesta.

Citeţul:

Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe ei.

Preotul:

Dumnezeu să ierte şi să miluiască pe cei ce ne miluiesc şi ne slujesc nouă.

Citeţul:

Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe ei.

Preotul:

Dumnezeu să ierte şi să miluiască pe cei ce se ostenesc şi slujesc, părinţi şi farţi ai noştri.

Citeţul:

Dumnezeu să-l ierte şi să-l miluiască pe ei.

Preotul:

Dumnezeu să odihnescă pe fericiţii şi pururea pomeniţii ctitorii sfântului locaşului acestuia.

Citeţul:

Veşnica lor pomenire.

Preotul:

Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor părinţilor noştri şi ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi. Amin.

5 Comments

 1. homedecorated on homedecorated, After reading some of the comments on this blog, Id have to say Im in agreement with the majority.

  on homedecorated, After reading some of the comments on this blog, Id have to say Im in agreement with the majority.

 2. Download Film 2017 Bluray keep up the excellent work , I read few blog posts on this site and I believe that your weblog is real interesting and contains circles of great info .

  keep up the excellent work , I read few blog posts on this site and I believe that your weblog is real interesting and contains circles of great info .

 3. Kevinzew

  Hello dear friend, I would like to offer placement of your link (or links) on different platforms of the internet such as: forums, blogs, comments and much more. . .

  Increase your Visibility Boost Your Seo Rank – Get Organic Traffic From Google. Ranking in Google isn’t hard. All you need is a healthy number of backlinks from referring domains that have authority and trust in Google’s eyes.

  This Backlinks Service Benefits:

  1. Easily get Google rankings

  2. Get a lot of traffic from Google

  3. You can earn from the website in different ways

  4. Increase Domain Authority (DA)

  Quality guaranteed !

  PRICE – 10$

  WebSite – http://traffic-for-your.site/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *