RUGĂCIUNE pentru ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIȚI

O, Maică a lui Dumnezeu mult-pătimitoare, ceea ce pentru curăția ta și pentru nenumăratele suferințe îndurate de tine pe pământ, ești mai presus decât toate fiicele pământului, primește suspinele noastre multîndurerate și ne păzește sub acoperămâtul milostivirii tale, căci alt adăpost și solire caldă în afară de tine nu avem, ci tu, îndrăznire având către Cel născut din tine, ajută-ne și ne miluiește cu rugăciunile tale că fără de opreliști să ajungem în împărăția cerurilor, unde împreună cu toți sfinții vom cânta lui Dumnezeu Celui în Treime, acum și pururea și în vecii vecilor, Amin.

Rugăciune pentru împăcare

Doamne, miluieşte pe cei ce mă urăsc, se sfădesc cu mine şi mă ocărăsc, asemenea şi pe cei ce mă gră­iesc de rău, ca nu cumva vreunul din ei să pă­timească ceva rău pentru mine, necuratul, nici în veacul acesta de acum, nici în cel ce va să fie. Ci-i sfinţeşte pe ei cu mila Ta, şi-i acoperă cu bunătatea Ta, Preabunule Stăpâne.