List/Grid Acatistier Subscribe RSS feed of category Acatistier

Acatistul Adormirii Maicii Domnului

Acatistul Adormirii Maicii Domnului Rugăciunile începătoare: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni… Read more »

Acatistul Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiţi

Acatistul Maicii Domnului Bucuria tuturor celor necăjiţi Rugăciunile începătoare, obligatorii: În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie! Împărate ceresc, Mângâietorule,… Read more »

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

Acatistul Sfinţilor Trei Ierarhi  Vasile, Grigorie şi Ioan Condacul 1 Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti, pe învăţătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti, pe surpătorii eresurilor, pe stâlpii cei… Read more »

Acatistul Sfantului Ioan Gura de Aur

Acatistul Sfantului Ioan Gura de Aur Dupa obisnuitul inceput, se zic: CONDACELE SI ICOASELE Condacul 1 Pe luminatorul a toata lumea, pe stalpul si intarirea Bisericii, pe povatuitorul pocaintei, pe… Read more »

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul

Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Teologul Condacul 1 Pe marele Ierarh şi apărător al Sfintei Treimi, veniţi toţi cu duhovniceşti laude să-l fericim şi din izvorul învăţăturilor lui luând cuvinte de… Read more »

Acatist către Cuvioasa noastră Maică Xenia din Sankt Petersburg cea nebună pentru Hristos

Acatist către Cuvioasa noastră Maică Xenia din Sankt Petersburg cea nebună pentru Hristos Condacul 1 : Ţie celei alese, bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos, sfântă şi fericită maică… Read more »

Acatistul Sfântului Mucenic Clement

Acatistul Sfântului Mucenic Clement Troparul, glasul al 4-lea: Viţă de sfinţenie şi stâlpare de chinuire, floare preasfinţită şi rod de Dumnezeu dat credincioşilor, preasfinţite, pururi înflorind te-ai dăruit. Ci ca… Read more »

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul

Acatistul Sfântului Maxim Mărturisitorul Condacul 1 Întărirea preoţilor, temelia dogmelor, trâmbiţa înţelepciunii şi păstor al Bisericii te-ai arătat, Părinte Maxim, biruindu-i pe nevăzuţii vrăjmaşi şi închipuirile eretice cu tăria cunoştinţei… Read more »

Acatistul Sfântului Lavrentie

Acatistul Sfântului Lavrentie Condacul 1 Alesule al lui Dumnezeu şi preaslăvite făcător de minuni, Cuvioase Lavrentie, poruncă ai primit de la împărăteasa cerului să vii în vechea cetate a Cernigovului… Read more »

Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul

Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul Condacul 1: Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi… Read more »

Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul

Acatistul Sfântului Macarie Egipteanul Troparul, glasul 1: Locuitorul pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Macarie; şi cu postul, cu privegherea,… Read more »

Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei

Acatistul Sfântului Atanasie al Alexandriei Condacul 1 Alesule al lui Hristos, Sfinte Patriarh Atanasie, pomenind nevoinţele, viaţa plină de necazuri şi iubirea ta, te cinstim cu cântări ca pe un… Read more »

Acatistul Sfântului Antonie cel Mare

Acatistul Sfântului Antonie cel Mare Condacul 1: Fugind de întunericul cel negru al Egiptului, ai căutat pământul cel de viaţă dătător al pustiului. Prin înfrânare şi nevoinţă vestejind săltările trupului,… Read more »

Acatistul Sfintei Nina

Acatistul Sfintei Nina Condacul 1 A cuvântului dumnezeiesc aleasă slujitoare şi faptelor Sfinţilor Apostoli următoare, în semn de cinstită binecuvântare, crucea de la Maica lui Dumnezeu ai primit şi în… Read more »

Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana

Acatistul Sfintei Muceniţe Tatiana Condacul 1 Apărătoare a dreptei credinţe te-ai arătat, Sfântă Muceniţă Tatiana, prin slujirea lui Hristos şi, fiind rânduită diaconiţă a Bisericii Sale, prin zdrobirea capiştilor idolilor… Read more »

Acatistul Sfântului Antipa de la Calapodeşti

Acatistul Sfântului  Antipa de la Calapodeşti Condacul 1 Ca pe o vistierie a nevoinţelor sihăstreşti, te lăudăm pe tine, Cuvioase Părinte Antipa; ca cel ce te-ai învrednicit, prin harul lui… Read more »

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului

Acatistul Sfântului Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului Condacul 1 Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulţumire, pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai… Read more »

Acatistul Botezului Domnului

Acatistul Botezului Domnului Condacul 1: Pe Tine, Împăratul cerului şi al pământului, Luminătorul nostru, văzându-Te în Iordan, botezat de robul Tău, cerurile s-au înfricoşat şi tot pământul s-a înfiorat, îngerii… Read more »

Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou

Acatistul Sfântului Efrem Cel Nou Troparul şi Condacul Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte… Read more »

Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo

Acatistul Sfintei Iuliana din Lazarevo Condacul 1: Pe Sfânta Iuliana cea milostivă, care prin faptele ei a fost icoană vie a lui Hristos şi a mărturisit că familia este o… Read more »

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni

Acatistul Sfântului Serafim de Sarov, mare făcător de minuni Condacul 1 Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos, grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru, Sfinte Părinte… Read more »

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare

Acatistul Sfântului Ierarh Vasile cel Mare Condacul 1 Pe tine trîmbiţa cea cu dumnezeiască glăsuire şi cerească albină, care din florile învăţăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viaţă a… Read more »

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)