Calendar Ortodox 2013

IANUARIE (31 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
________________________________________
1     M     (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou)
2     M     Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Harţi)
3     J     Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
4     V     Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
5     S     Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Ajunul Bobotezei) (Post)
6     D     (†) Botezul Domnului (Boboteaza)
________________________________________
(†) Duminica Botezului Domnului; Ap. Tit II, 11-14; III, 4-7; Ev. Matei III, 13-17; glas 6, voscr. 9
7     L     †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8     M     Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica
9     M     Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei (Post)
10     J     †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei;
11     V     † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Post)
12     S     Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia (Sâmbăta după Botezul Domnului)
13     D     Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
________________________________________
Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 7, voscr. 10
14     L     Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15     M     Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul
16     M     Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul (Post)
17     J     †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria
18     V     †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei (Post)
19     S     Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia
20     D     † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
________________________________________
Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Corinteni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 8, voscr. 11
21     L     Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22     M     Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul
23     M     Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic (Post)
24     J     Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei
25     V     †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului (Post)
26     S     Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan
27     D     † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
________________________________________
Duminica a XXXI-a după Rusalii (Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timotei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 1, voscr. 1
28     L     Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29     M     Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei
30     M     †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei (Post)
31     J     Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena

 
FEBRUARIE (28 zile) ziua 11 ore, noaptea 13 ore
________________________________________
1     V     Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Sf. Muceniţe Perpetua şi Felicitas (Post)
2     S     (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
3     D     Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana
________________________________________
Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 2, voscr. 2
4     L     Sf. Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
5     M     Sf. Mc. Agata şi Teodula
6     M     Sf. Ier. Vucol, episcopul Smirnei si Fotie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Varsanufie cel Mare (Post)
7     J     Sf. Ier. Partenie, episcopul Lampsacului; Sf. Cuv. Luca din Elada
8     V     Sf. Mare Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria (Post)
9     S     Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
10     D     †) Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina
________________________________________
Duminica a XVI-a după Rusalii (Pilda talanţilor); Ap. II Corinteni VI, 1-10; Ev. Matei XXV, 14-30; glas 3, voscr. 3
11     L     Sf. Ier. Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
12     M     Sf. Ier. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea
13     M     Sf. Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila; Sf. Ier. Evloghie, patriarhul Alexandriei (Post)
14     J     Sf. Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
15     V     Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Sf. Cuv. Eusebiu din Siria (Post)
16     S     Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Sf. Cuv. Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului
17     D     Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria
________________________________________
Duminica a XVII-a după Rusalii (a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 4, voscr. 4
18     L     Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei
19     M     Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Sf. Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie
20     M     Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Sf. Cuv. Visarion (Post)
21     J     Sf. Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei
22     V     Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Sf. Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Post)
23     S     † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Sf. Cuv. Gorgonia
24     D     †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Începutul Triodului)
________________________________________
Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 5, voscr. 5
25     L     Sf. Tarasie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie
26     M     Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor
27     M     Sf. Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Harţi)
28     J     †) Sf. Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Sf. Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Sfinţit Mc. Nestor; Sf. Sfinţit Mc. Proterie

 
MARTIE (31 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
________________________________________
1     V     Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Antonie (Harţi)
2     S     Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor
3     D     Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc
________________________________________
Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 6, voscr. 6
4     L     Sf. Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui
5     M     Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida; Sf. Cuv. Marcu Pusnicul
6     M     Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin; Aflarea Sfintei Cruci (Post)
7     J     Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie
8     V     Sf. Ier. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)
9     S     †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Pomenirea morţilor – Moşii de iarnă)
10     D     Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie
________________________________________
Duminica Lăsatului sec de carne (a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 7, voscr. 7
11     L     Sf. Ier. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talul Sf. Sfintit Mc.Pionie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
12     M     Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul Teolog (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
13     M     Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristina din Persia (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
14     J     Sf. Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
15     V     Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
16     S     Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Sf. Cuv. Anin; Sf. Cuv Hristodul din Patmos (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
17     D     Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin; Sf. Cuv. Teostirict imnograful (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
________________________________________
Duminica Lăsatului sec de brânză (a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 8, voscr. 8
18     L     Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
19     M     Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria; Sf. Mc. Marian diaconul (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
20     M     Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
21     J     Sf. Ier. Iacob Mărturisitorul; Sf. Ier. Toma; Sf. Cuv. Serapion (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
22     V     Sf. Sf. Cuv. Mc. Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
23     S     Sf. Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Sâmbăta Sf. Teodor – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
24     D     Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Sf. Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica I din Post (a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 1, voscr. 9
25     L     (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)
26     M     Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa Maxima; Sfintii 26 de Mc. din Goţia (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
27     M     Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Post)
28     J     Sf. Cuv. Ilarion cel Nou; Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Post)
29     V     Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac.; Sf. Mc. Iona si Varahisie (Post)
30     S     Sf. Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Euvula (Sâmbăta a II-a din Post – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
31     D     Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a II-a din Post (a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 2, voscr. 10

 
APRILIE (30 zile) ziua 13 ore, noaptea 11 ore
________________________________________
1     L     Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
2     M     Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
3     M     Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4     J     Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
5     V     Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
6     S     Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Sâmbăta a III-a din Post – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
7     D     Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 11
8     L     Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
9     M     Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10     M     Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11     J     †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12     V     †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Post)
13     S     Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Sâmbăta a IV-a din Post – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
14     D     †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a IV-a din Post (a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 4, voscr. 1
15     L     Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Post)
16     M     Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Post)
17     M     Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Denia Canonului cel Mare) (Post)
18     J     Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Post)
19     V     Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
20     S     †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Sf. Cuv. Teodor Trihina Atanasie si Ioasaf; Sf. Ap. Zaheu (Sâmbăta a V-a din Post – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
21     D     Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 5, voscr. 2
22     L     Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Post)
23     M     †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Post)
24     M     †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Post)
25     J     Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Post)
26     V     Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Post)
27     S     Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Sâmbăta lui Lazăr – Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
28     D     Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte)
________________________________________
(†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor – Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
29     L     Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt. (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)
30     M     Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)

 
MAI (31 zile) ziua 14 ore, noaptea 10 ore
________________________________________
1     M     Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
2     J     Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului (Sf. şi Marea Joi – Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
3     V     †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie (Sf. şi Marea Vineri – Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
4     S     Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor (Post negru)
5     D     Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian (Vecernia Învierii)
________________________________________
(†) Duminica Sfintei Învieri (Sfintele Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
6     L     (†) A doua zi de Paşti; Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7     M     (†) A treia zi de Paşti; Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
8     M     †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia (Harţi)
9     J     Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor
10     V     †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie (Harţi)
11     S     Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor
12     D     †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
________________________________________
Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
13     L     Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14     M     Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
15     M     Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei (Dezlegare la peşte)
16     J     Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru
17     V     Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan (Dezlegare la peşte)
18     S     Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare
19     D     Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
________________________________________
Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
20     L     Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21     M     †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
22     M     Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa (Dezlegare la peşte)
23     J     Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
24     V     Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana (Dezlegare la peşte)
25     S     † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin
26     D     Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
________________________________________
Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
27     L     Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28     M     Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
29     M     Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
30     J     Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie
31     V     Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie (Dezlegare la peşte)

 
IUNIE (30 zile) ziua 15 ore, noaptea 9 ore
________________________________________
1     S     Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian
2     D     †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
________________________________________
Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
3     L     Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4     M     †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
5     M     Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid (Dezlegare la peşte)
6     J     Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria
7     V     Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Dezlegare la peşte)
8     S     Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat
9     D     Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
________________________________________
Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
10     L     Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11     M     Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii
12     M     Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
13     J     (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru
14     V     Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita (Dezlegare la peşte)
15     S     Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin
16     D     Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Rugăciunea lui Iisus)
________________________________________
Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
17     L     Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail
18     M     Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm
19     M     Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la peşte)
20     J     Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului
21     V     Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
22     S     †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Pomenirea morţilor – Moşii de vară)
23     D     Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr.
________________________________________
Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
24     L     (†) Sf. Treime; (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †)Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)
25     M     Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Dezlegare la ulei şi vin)
26     M     Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Post)
27     J     Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Dezlegare la ulei şi vin)
28     V     Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Post)
29     S     (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
30     D     † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ
________________________________________
Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

 
IULIE (31 zile) ziua 14 ore, noaptea 10 ore
________________________________________
1     L     †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2     M     † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului
3     M     Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului (Post)
4     J     Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta
5     V     † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie (Post)
6     S     Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei
7     D     Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
________________________________________
Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
8     L     Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
9     M     Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
10     M     Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan (Post)
11     J     Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra
12     V     †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul (Post)
13     S     Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara
14     D     Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
________________________________________
Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii); Ap. Romani V, 1-10; Ev. Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
15     L     Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16     M     Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
17     M     Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie (Post)
18     J     †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina
19     V     Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Post)
20     S     †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul
21     D     Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
________________________________________
Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
22     L     Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23     M     Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
24     M     Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen (Post)
25     J     Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia
26     V     †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma (Post)
27     S     †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza
28     D     Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
________________________________________
Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
29     L     Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30     M     Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
31     M     Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Post)

 
AUGUST (31 zile) ziua 13 ore, noaptea 11 ore
________________________________________
1     J     Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Dezlegare la ulei şi vin)
2     V     Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
3     S     Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei şi vin)
4     D     Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
5     L     Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6     M     (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
7     M     †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8     J     Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9     V     Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
10     S     Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei şi vin)
11     D     †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
12     L     Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13     M     Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14     M     Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15     J     (†) Adormirea Maicii Domnului
16     V     Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec (Post)
17     S     Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs
18     D     Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
________________________________________
Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
19     L     Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20     M     Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie
21     M     Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust (Post)
22     J     Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian
23     V     Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului) (Post)
24     S     Sf. Sfinţitţ Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation
25     D     Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
________________________________________
Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare – potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
26     L     Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27     M     Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
28     M     Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel (Post)
29     J     †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30     V     †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului (Post)
31     S     Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

 
SEPTEMBRIE (30 zile) ziua 12 ore, noaptea 12 ore
________________________________________
1     D     †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
________________________________________
Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
2     L     Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3     M     Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist
4     M     Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu (Post)
5     J     Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6     V     Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie (Post)
7     S     Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
8     D     (†) Naşterea Maicii Domnului
________________________________________
Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11
9     L     Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Sf. Cuv. Chiriac de la Tazlău
10     M     Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11     M     Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin (Post)
12     J     Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13     V     Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, episcopul Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian (Post)
14     S     (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15     D     †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
________________________________________
Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1
16     L     Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17     M     Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18     M     Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19     J     Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20     V     Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)
21     S     Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22     D     †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
________________________________________
Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2
23     L     † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24     M     Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul
25     M     Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26     J     †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon
27     V     †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţarii Romaneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia (Post)
28     S     † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh
29     D     Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
________________________________________
Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte – iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3
30     L     Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

 
OCTOMBRIE (31 zile) ziua 11 ore, noaptea 13 ore
________________________________________
1     M     †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Sf. Cuv. Roman Melodul; †) Sf. Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
2     M     Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Iustina fecioara (Post)
3     J     Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4     V     Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)
5     S     Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6     D     † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
________________________________________
Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4
7     L     Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8     M     Sf. Cuv. Pelaghia şi Taisia
9     M     Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Sf. Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10     J     Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Sf. Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11     V     Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Sf. Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila (Post)
12     S     Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13     D     † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor, Agatonica şi Florentie
________________________________________
Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 7, voscr. 5
14     L     †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Chelsie
15     M     Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Sf. Cuv. Eftimie cel Nou
16     M     Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Domnin (Post)
17     J     Sf. Prooroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18     V     † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân (Post)
19     S     Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Sf. Cleopatra; Sf. Cuv. Ioan de la Rila
20     D     Sf. M. Mc. Artemie; Sf. Cuv. Matrona
________________________________________
Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8, voscr. 6
21     L     †) Sf. Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Sf. Cuv. Ilarion cel Mare
22     M     Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23     M     Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Petroniu (Post)
24     J     Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25     V     Sf. Mc. Marcian şi Martirie, Valerie şi Hrisaf; Sf. Tavita (Post)
26     S     †) Sf. Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27     D     †) Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte se află în Catedrala Patriarhală; Sf. Mc. Nestor
________________________________________
Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Fapte XII, 1-11; Efeseni IV, 7-13; Efeseni II, 14-22; Ev. Matei X, 16-22; Luca VIII, 41-56; glas 1, voscr. 7
28     L     †) Sf. Ier. Iachint, Mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.
29     M     Sf. Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Sf. Cuv. Avramie
30     M     Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31     J     Sf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis; Sf. Mc. Epimah

 
NOIEMBRIE (30 zile) ziua 10 ore, noaptea 14 ore
________________________________________
1     V     Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian, din Asia (Post)
2     S     Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Anempodist (Pomenirea morţilor – Moşii de toamnă)
3     D     Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac.; Aşezarea moaştelor Sf. M. Mc. Gheorghe în Lida
________________________________________
Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 2, voscr. 8
4     L     Sf. Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.
5     M     Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Ier. Grigorie, arhiepiscopul Alexandriei
6     M     Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Luca din Sicilia (Post)
7     J     Sf. 33 de Mc. din Melitina; Sf. Cuv. Lazăr din Muntele Galison
8     V     †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor cereştilor puteri (Post)
9     S     Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie din Eghina
10     D     Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru, Terţiu şi Cvart; Sf. Mc. Orest
________________________________________
Duminica a XXV-a după Rusalii (Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 3, voscr. 9
11     L     Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Sf. Cuv. Teodor Studitul
12     M     †) Sf. Martiri şi Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu; Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Sf. Cuv. Nil Pustnicul
13     M     †) Sf. Ier. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Cuv. Mc. Damaschin (Post)
14     J     † Sf. Ap. Filip; Sf. Ier. Gridorie Palama, arhiep. Tesalonicului (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
15     V     †) Sf. Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
16     S     † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Dezlegare la ulei şi vin)
17     D     Sf. Ier. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei şi Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sf. Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica a XXVI-a după Rusalii (Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 4, voscr. 10
18     L     Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Roman şi Zaheu, diac. (Post)
19     M     Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Dezlegare la ulei şi vin)
20     M     Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului (Post)
21     J     (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
22     V     Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Post)
23     S     †) Sf. Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep. Acragandelor (Dezlegare la peşte)
24     D     Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
________________________________________
Duminica a XXX-a după Rusalii (Dregătorul bogat – păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 5, voscr. 11
25     L     †) Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)
26     M     Sf. Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Dezlegare la ulei şi vin)
27     M     Sf. M. Mc. Iacob Persul; Sf. Cuv. Natanail şi Pinufrie (Post)
28     J     Sf. Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Dezlegare la ulei şi vin)
29     V     Sf. Mc. Paramon şi Filumen; Sf. Cuv. Pitirun (Post)
30     S     †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; †) Sf. Ier. Andrei Şaguna, mitropolitul Transilvaniei; Sf. Ier. Frumentie, Ep. Etiopiei (Dezlegare la peşte)

 
DECEMBRIE (31 zile) ziua 9 ore, noaptea 15 ore
________________________________________
1     D     Sf. Prooroc Naum; Sf. Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la peşte)
________________________________________
Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 6, voscr. 1
2     L     Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3     M     †) Sf. Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica şi Căldaruşani; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4     M     † Sf. M. Mc. Varvara; Sf. Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5     J     †) Sf. Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Sf. Cuv. Mc. Cosma Atonitul (Dezlegare la peşte)
6     V     †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7     S     †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8     D     Sf. Cuv. Patapie; Sf. Ier. Sofronie, ep. Ciprului; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte)
________________________________________
Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2
9     L     Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana, mama Proorocului Samuel (Post)
10     M     Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11     M     Sf. Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou (Post)
12     J     †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei;Sf. Mc. Sinet; Sf. Ier. Alexandru, ep. Ierusalimului (Dezlegare la peşte)
13     V     †) Sf. Ier. Dosoftei, mitropolitul Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)
14     S     Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)
15     D     † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)
________________________________________
Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3
16     L     Sf. Prooroc Agheu; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17     M     Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Post)
18     M     †) Sf. Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul Ierusalimului (Dezlegare la ulei şi vin)
19     J     Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie, ep. Etiopiei; Sf. Mc. Trifon; Sf. Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)
20     V     Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul, ep. Antiohiei (Post)
21     S     Sf. Mc. Iuliana din Nicomidia; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
22     D     †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi Teodota (Dezlegare la ulei şi vin)
________________________________________
Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4
23     L     Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Ier. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Sf. Cuv. Naum (Post)
24     M     Sf. Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25     M     (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26     J     A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Sf. Cuv. Nicodim de la Tismana; Sf. Ier. Eftimie Mart., ep. Sardei
27     V     A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Sf. Cuv. Teodor Marturisitorul (Harţi)
28     S     Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia; Sf. Sfinţit Mc. Glicherie preotul (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
29     D     Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel şi Tadeu
________________________________________
Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5
30     L     Sf. Mc. Anisia; Sf. Cuv. Teodora din Cezareea; Sf. Cuv. Leon
31     M     Sf. Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)