Paraclisul Sfântului Efrem cel Nou

Acest paraclis închinat Sfântului Efrem cel Nou se citeşte sau se cantă, la vreme de mâhnire, de boală, de primejdie ori de grea suferinţă. Preotul dă obişnuita binecuvântare, zicând: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin. Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie. Împărate ceresc,…