List/Grid

Pomenirea Sfîntului Prooroc Maleahi (3 ianuarie)

Sfîntul prooroc Maleahi s-a născut în Sofi, un sat din Palestina, după întoarcerea din robia Babilonului a poporului evreu. Era din seminţia lui Zabulon şi a trăit cu 400 de… Read more »

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)