Acatistul Sfintei împărătese Olga -11(24) Iulie

Rugaciunile incepatoare: 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!
împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieste întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi.
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi .
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Prea Sfanta Treime, miluieste-ne pe noi; Doamne curateste pacatele noastre; Stapane iarta faradelegile noastre;Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.
Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.
Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
Tatal nostru, Care esti in cerurui, sfinteasca-se numele Tau,vie imparatia Ta, faca-se voia Ta, precum in cer asa si pe pamant. Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi. Si ne iarta noua greselile noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbazveste de cel rau.
Ca a Ta este imparatia si puterea si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Troparul ( glasul al – IV -lea ).

Sfântă Olga Împărăteasa, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dea ier-tare de păcate sufletelor noastre.

Condac 1
Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat să ai o viaţă creştină curată şi demnă drept pentru care ai un loc în Sfânta împărăţie a cerurilor iar noi strigăm către tine aşa:
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.
Icos 1
Domnul Iisus Christos Te-a chemat pe tine la o viaţă bineplăcută şi smerită plină de fapte bune iar noi cu mult respect creştin zicem către tine cu multă demnitate aşa:
Bucură-te Sfântă Olga.
Bucură-te Împărăteasă creştină
Bucură-te pentru chemarea ta.
Bucură-te că ai avut viaţă sfântă.
Bucură-te că cei din ceruri lui Dumnezeu îi cântă.
Bucură-te Sfântă folositoare de a ta chemare.
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga.

Condac 2
Pentru viaţa ta cea sfântă creştinii te-au scris în calendar, te pomenesc în slujbe, se botează cu numele tău iar noi cu multă cinste cântăm cântare minunată: Aliluia!

Icos 2
Viaţa ta cea minunată pe care ai avut-o pe pământ pe mulţi a uimit căci fiind Împărăteasă fapte bune, cinstite şi demne de un creştin ai făcut insă noi cu respect deosebit zicem către tine.
Bucură-te Împărăteasă smerită.
Bucură-te bună înfăptuitoare.
Bucură-te de smerita chemare
Bucură-te de a ta sfântă lucrare.
Bucură-te îmbunătăţită.
Bucură-te cea de Dumnezeu, iubită.
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga.

Condac 3
Cei care au întocmit calendarul creştin te-au pus cu zi de pomenire pe data de 11 iulie iar în cărţile sfinte creştine te-au scris cu mare cinste drept pentru care noi cântăm: Aliluia!

Icos 3
După o viaţă creştinească, cinstită, demnă şi cu multe fapte bune, Domnul Dumnezeu Te-a chemat la ceruri iar sfinţii îngeri te-au însoţit prin vămile văzduhului cântându-ţi cântări sfinte iar noi către tine zicem cu multă evlavie.
Bucură-te, bucuria Îngerilor.
Bucură-te , bucuria celor din ceruri.
Bucură-te, bucuria creştinilor
Bucură-te, bucuria sfinţilor.
Bucură-te, bucuria heruvimilor
Bucură-te, bucuria serafimilor şi a Puterilor Cereşti.
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga.

Condac 4
S-au bucurat îngerii şi toţi sfinţii de venirea ta în Sfânta Împărăţie a Cerurilor iar Sfintele Puteri Cereşti te-au lăudat cereşte dar noi pe pământ cântăm cu dragoste sfântă: Aliluia!

Icos 4
Cei ce străjuiau vămile văzduhului plângeau şi vărsau lacrimi negre de ciudă că nu au ce să-ţi mai ceară cu privire la păcate, însă noi ca şi îngerii te lăudăm cu laudă sfântă zicând:
Bucură-te lauda Îngerilor ce te-au însoţit prin vămi.
Bucură-te lauda Sfântului tău Înger Păzitor.
Bucură-te lauda Maicii Domnului
Bucură-te lauda celor din sfintele soboare.
Bucură-te lauda celor ce te-au primit la poarta raiului.
Bucură-te lauda celor ce te-au însoţit în ceruri.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 5
Mulţi sfinţi şi multe sfinte te-au aşteptat la sfânta poartă a raiului ceresc cu dragoste cerească cântând: Aliluia!

Icos 5
Înconjurată cu dragoste cerească de către multe personalităţi cereşti care te-au petrecut în cântări până la sfântul tron al Domnului Iisus, mulţi te binecuvântau cereşte iar noi zicem :
Bucură-te binecuvântata sfintelor personalităţi cereşti.
Bucură-te binecuvântata cerului.
Bucură-te binecuvântata bisericii creştine.
Bucură-te binecuvântata celor ce te-au petrecut în ceruri.
Bucură-te binecuvântata celor evlavioşi.
Bucură-te binecuvântata rugătorilor creştini.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 6
Domnul Iisus Christos Ti-a primit smerita ta îngenunchere în faţa sfân-tului Său tron ceresc iar sfintele personalităţi din jurul tronului ceresc cântau cu dragoste cerească: Aliluia!

Icos 6
După smerita îngenunchere din faţa sfântului tron Divin, Domnul Iisus a poruncit sfinţilor Săi îngeri ca să vizitezi iadul spre a vedea de ce fel de chinuri ai scăpat iar însoţitorii cereşti au fost în permanenţă cu tine, iar noi zicem aşa:
Bucură-te aleasa cerului
Bucură-te aleasa Domnului Iisus Christos.
Bucură-te aleasa Tatălui Ceresc.
Bucură-te aleasa Duhului Sfânt.
Bucură-te aleasa sfintelor Personalităţi Cereşti.
Bucură-te aleasa sfântului sobor ceresc.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 7
Însoţită fiind de Îngerii Domnului Savaot ai vizitat iadul, ai văzut groaznicele chinuri şi pe cei chinuiţi straşnic care nu pot cânta cântarea sfântă: Aliluia!

Icos 7
Cei care chinuiau sufletele în adâncurile iadului nimic nu au făcut con-tra ta şi nimic nu ţi-au zis că nu aveau nici o putere asupra sfinţeniei tale însă noi cu respect zicem:
Bucură-te că ai văzut şi vezi frumuseţile cereşti.
Bucură-te că ai văzut şi vezi frumuseţe sfinţilor
Bucură-te că ai scăpat de chinurile iadului.
Bucură-te că cei din iad nimic nu ţi-au făcut.
Bucură-te că duhurile întunericului nu s-au atins de tine.
Bucură-te că şi cei oropsiţi pot fi scoşi din iad.
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga.

Condac 8 
După ce ai văzut iadul şi chinurile lui sfinţii Îngeri ţi-au arătat şi locuri-le de pe pământ în care ai făcut fapte bune, milostenie, rugăciuni şi cân-tări sfinte iar noi cu toţii cântăm: Aliluia!

Icos 8
Mulţimea faptelor tale cele bune le ştie doar Domnul Dumnezeu şi îngerii din ceruri iar noi dorind să facem pe toate cele bune zicem:
Bucură-te împlinitoarea sfintelor porunci cereşti
Bucură-te lucrătoarea faptelor bune.
Bucură-te că ai fost o creştină sârguincioasă.
Bucură-te că ai avut a viaţă luminoasă.
Bucură-te că ai avut har ceresc.
Bucură-te că ai oprit pe cei ce te duşmănesc.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 9
Având un loc minunat în Sfânta Împărăţie Cerească poţi privi spre pă-mânt cu multă dragoste sfântă şi ne poţi ajuta pe noi care cu mult respect cântam : Aliluia!

Icos 9
Personalitate cerească devenind după ce Domnul Iisus Ţi-a dat un loc în ceruri poţi ajuta pe cei ce au evlavie către tine iar noi cu toţii zicem în mod smerit:
Bucură-te căci poţi privi spre noi creştinii.
Bucură-te că poţi ajuta pe cei ce au evlavie către tine.
Bucură-te că poţi ajuta întreaga creştinătate.
Bucură-te că poţi ajuta pe cei binecuvântaţi
Bucură-te că poţi ajuta pe cei curaţi la suflet.
Bucură-te că ne poţi ajuta pe noi.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa

Condac 10
Împreună cu sfinţii, cu Maica Domnului şi cu toţi cei din ceruri poţi să te rogi Domnului Dumnezeu Savaot pentru binele şi pentru reunificarea întregului creştinism de peste tot pământul iar noi cu mult respect cântăm: Aliluia!

Icos 10
Domnul Dumnezeu Savaot a binecuvântat toţi cei care întotdeauna pe cei care au făcut voia Lui cea sfântă în orice timp ar fi trăit ei dar noi cu multă demnitate cântăm:
Bucură-te rugătoare sfântă.
Bucură-te rugătoare smerită
Bucură-te rugătoare demnă şi cinstită.
Bucură-te a Domnului rugătoare afierosită.
Bucură-te rugătoare cerească
Bucură-te rugătoare ce ai avut viaţă pământească.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 11
Noi cei ce trăim pe pământ şi avem evlavie către sfintele personalităţi cereşti cerem ca să fim ajutaţi în viaţa noastră de zi cu zi pentru a săvârşi toate cele bune cântând; Aliluia!

Icos 11
Cu multă smerenie cerem şi noi calităţi şi virtuţi sfinte spre a ne înno-bila sufletele noastre creştine şi renunţând la păcate şi la toate relele cân-tăm cu dragoste sfântă aşa:
Bucură-te ajutătoarea noastră.
Bucură-te ajutătoarea celor necăjiţi
Bucură-te ajutătoarea celor smeriţi.
Bucură-te ajutătoarea celor amărâţi.
Bucură-te ajutătoarea celor oropsiţi.
Bucură-te ajutătoarea celor chinuiţi.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 12
Mulţumind Domnului Dumnezeu, sfinţilor şi sfintelor, tuturor celor din ceruri precum şi sfintei Olga Împărăteasa pentru ajutoarele cereşti primite cântăm; Aliluia!

Icos 12
Domnul Dumnezeu Savaot împreună cu toţi cei din ceruri şi cu sfânta Olga Împărăteasa să ne ajute şi să ajute pe toţi cei smeriţi curaţi şi bine-cuvântaţi care zic cu nădejde aşa:
Bucură-te că noi mulţumim Domnului Dumnezeu Savaot.
Bucură-te că noi mulţumim Domnului Iisus Christos.
Bucură-te că noi mulţumim Maicii Domnului.
Bucură-te că noi mulţumim Sfintelor Puteri Cereşti.
Bucură-te că mulţumim tuturor Sfintelor Personalităţi
Bucură-te că îţi mulţumim Sfântă Olga Împărăteasa.
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Condac 13
Sfântă Olga Împărăteasa roagă-te şi pentru noi Împăratului Ceresc spre a fi ajutaţi, vindecaţii şi apăraţi de toţi răii şi de toate relele căci cu smere-nie cântăm: Aliluia!

Condac 13
Sfântă Olga Împărăteasa roagă-te şi pentru noi Împăratului Ceresc spre a fi ajutaţi, vindecaţii şi apăraţi de toţi răii şi de toate relele căci cu smere-nie cântăm: Aliluia!

Condac 13
Sfântă Olga Împărăteasa roagă-te şi pentru noi Împăratului Ceresc spre a fi ajutaţi, vindecaţii şi apăraţi de toţi răii şi de toate relele căci cu smere-nie cântăm: Aliluia!

Apoi se zice iarăşi
Icos 1
Domnul Iisus Hristos Te-a chemat pe tine la o viaţă bineplăcută şi smerită plină de fapte bune iar noi cu mult respect creştin zicem către tine cu multă demnitate aşa:
Bucură-te Sfântă Olga.
Bucură-te Împărăteasă creştină
Bucură-te pentru chemarea ta.
Bucură-te că ai avut viaţă sfântă.
Bucură-te că cei din ceruri lui Dumnezeu îi cântă.
Bucură-te Sfântă folositoare de a ta chemare.
Bucură-te Sfântă Împărăteasă Olga.

Condac 1 
Domnul Dumnezeu Te-a binecuvântat să ai o viaţă creştină curată şi demnă drept pentru care ai un loc în Sfânta împărăţie a cerurilor iar noi strigăm către tine aşa:
Bucură-te Sfântă Olga Împărăteasa.

Rugăciune

Sfântă Olga Împărăteasa roagă-te şi pentru noi creştinii care cu mult respect şi cu multă smerenie îţi cerem ajutor sfânt şi ceresc. Amin.