Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava – Sfinţi Ierarhi Mitropoliţii Ardealului (24 aprilie)

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le plineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieste-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele nostre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre; Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor nostri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean. Ca a Ta este Împărăţia şi puterea şi slava, acum si pururea şi în vecii vecilor. Amin.

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!

Condacul 1:

Pe fericitii ierarhi, pe Iorest si pe Sava, care au slujit adevarului si cu viata si cu invataturile lor au impodobit Biserica lui Hristos, cu credinta si cu evlavie sa-i laudam, cinstind ostenelile lor si zicind: Bucurati-va, luminatilor ierarhi si marturisitori ai Ortodoxiei!

Icosul 1:

Cela ce a ales si a chemat pe ucenicii Sai la propovaduire, Acela te-a ales si pe tine, Sfinte Ierarhe Ioreste, sa propovaduiesti adevarul dreptei credinte celor pastoriti de tine si sa intorci la Ortodoxie pe cei rataciti. Pentru aceasta si noi cu evlavie te laudam, zicind:

Bucura-te, cela ce din botez numele de Ilie ai primit;
Bucura-te, ca din pruncie credinta cea dreapta ai marturisit;
Bucura-te, cela ce lui Dumnezeu, cu multa dorire ai urmat;
Bucura-te, ca pentru credinta cea dreapta, mucenic te-ai aratat;
Bucura-te, cela ce in Tara Transilvaniei, ca o stea te-ai ivit;
Bucura-te, ca Moldova cu invataturi sfinte te-a impodobit;
Bucura-te, cela ce la Putna din frumusetile de taina ale cinului calugaresc te-ai adapat;
Bucura-te, ca Dumnezeu icoana vie pe tine te-a aratat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, din toata inima ta L-ai iubit;
Bucura-te, ca pentru dragostea Lui, multe prigoane ai patimit;
Bucura-te, al dreptei credinte rivnitor prea fierbinte;
Bucura-te, al Bisericii drept-maritoare prea ales parinte;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 2:

Ca o raza duhovniceasca dintr-o familie aleasa ai stralucit, Sfinte Ierarhe Ioreste, si ai impodobit Biserica lui Hristos cu lumina invataturilor tale, iar acum, in Biserica cea biruitoare din ceruri fiind, cinti lui Dumnezeu cintare: Aliluia!

Icosul 2:

Arvuna dreptei credinte, din Sfintul Botez primind-o, Ierarhe Sava, la vremea potrivita, cu multe si mari stradanii ai adunat duhovniceasca bogatie Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta te laudam, zicind:

Bucura-te, cela ce din parinti binecredinciosi ai rasarit;
Bucura-te, ca margaritarul dreptei credinte ai dobindit;
Bucura-te, coboritorule din oameni prea smeriti;
Bucura-te, vlastar ales, din stramosi cu arhierie cinstiti;
Bucura-te, a cetatii Inaului impodobire sfinta;
Bucura-te, a Transilvaniei mare si neclintita stinca;
Bucura-te, cela ce din pruncie virtutea o ai invatat;
Bucura-te, ca din izvorul Scripturilor Sfinte de mic te-ai adapat;
Bucura-te, cela ce mintea cu cugetari dumnezeiesti ti-ai hranit;
Bucura-te, cela ce dar de vindecare ai primit;
Bucura-te, cela ce multe suflete, cu sirguinta ai rascumparat;
Bucura-te, ca slujitor drept al Mintuitorului te-ai aratat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 3:

Dupa calatorii prin tari straine in manastirea Comana invatat-ai rinduiala pravilei calugaresti, sfintite Ierarhe Sava, si toate ispitirile ce au venit asupra ta nu au fost in stare sa te desparta de dragostea lui Hristos si sa te impiedice a cinta: Aliluia!

Icosul 3:

Evlaviosul voievod al Moldovei, Vasile Lupu, minunindu-se de curatia si vrednicia vietii tale, te-a numit pe tine, Ierarhe Ioreste, „Intru toate credincios si prea cinstit Parinte”. Pentru aceea si noi, nevrednicii, cu evlavie te laudam, zicind:

Bucura-te, cela ce esti a Transilvaniei podoaba aleasa;
Bucura-te, ca si Moldovei i-ai fost odrasla frumoasa;
Bucura-te, a credinciosilor faclie mult-luminata;
Bucura-te, cela ce esti si monahilor podoaba prea minunata;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, in mima, cu rivna, L-ai purtat;
Bucura-te, ca lui Dumnezeu cu smerenie fierbinte te-ai rugat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos, cu cuvintul si cu fapta L-ai bine-vestit;
Bucura-te, ca in rugaciuni si postire, toata viata o ai trait;
Bucura-te, cela ce cu vietuirea ta pe multi ai calauzit;
Bucura-te, ca spre sfintenia ta, Domnul din cer a binevoit;
Bucura-te, cela ce ai fost tuturor un bun si ales parinte;
Bucura-te, al ierarhilor celor sfinti intiistatator in cinste;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 4:

Cu rautate pornindu-se oarecind stapinitorii Transilvaniei asupra crestinilor celor dreptcredinciosi, toti fiii cei adevarati ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de alegerea ta ca arhipastor al lor, Ierarhe Ioreste, si vazind in tine un puternic aparator al Legii stramosesti, au cintat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4:

Stralucind in implinirea poruncilor lui Hristos, ai fost chemat de Dumnezeu la darul preotiei si, nu multa vreme dupa aceasta, ai fost ales in scaunul de mitropolit al Balgradului, fiind hirotonit prin miinile mitropolitului Stefan al Tarii Romanesti. Pentru aceasta bucurindu-ne de iconomia lui Dumnezeu, cea cu privire la tine, te laudam, zicind:

Bucura-te, cela ce ca preot, chemarea cu sfintenie ti-ai plinit;
Bucura-te, ca Domnul spre o si mai inalta cinstire te-a harazit;
Bucura-te, ca la vrednicia de arhiereu al lui Hristos ai fost chemat;
Bucura-te, ca apoi, in Tara Romaneasca la treapta de arhiereu ai fost ridicat;
Bucura-te, ca mitropolitul Stefan, al Ungrovlahiei, la plecare, cu parintesti indemnuri te-a povatuit si insotit;
Bucura-te, cela ce cu toate virtutile arhieresti ai fost impodobit;
Bucura-te, ca spre pastorire, Mitropolia Balgradului ti s-a dat;
Bucura-te, ca sosind in Balgrad, tot poporul mult s-a bucurat;
Bucura-te, cela ce, cu dragoste, intru credinta dreapta, pe toti i-ai intarit;
Bucura-te, arhipastorule, intru care harul luminii s-a salasluit;
Bucura-te, cela ce intru arhierie pe cei saraci nu i-ai uitat;
Bucura-te, cela ce in ajutorul tuturor, cu sirguinta ai stat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 5:

Vestea vietuirii tale celei imbunatatite, sfintite Ierarhe Sava, a razbatut pina departe si toti cei ce auzeau de trairea ta cea sfinta laudau pe Dumnezeu, din inima, cintindu-I: Aliluia!

 

Icosul 5:

Statut-ai pe scaunul Mitropoliei Transilvaniei ca o faclie mult-luminoasa, in sfesnic, luminind pe toti cu lumina Treimii celei mai presus de fire. Pentru aceasta si noi cu umilinta te laudam, zicind:

Bucura-te, cela ce ai fost pastorul cel bun al turmei lui Hristos;
Bucura-te, ca turma ta, din cursele potrivnicului o ai scos;
Bucura-te, cela ce toate ademenirile pacatului le-ai biruit;
Bucura-te, ca de amenintarile vrajmasilor nicicum nu te-ai infricosat;
Bucura-te, cela ce cu platosa adevarului te-ai intrarmat;
Bucura-te, ca pe nedreptii asupritori, cu mult curaj i-ai infruntat;
Bucura-te, cela ce marelui Atanasie cu vietuirea te-ai asemanat;
Bucura-te, ca pentru dreapta credinta in temnita ai fost aruncat;
Bucura-te, cela ce pentru adevar in lanturi ai fost ferecat;
Bucura-te, ca prin aceasta marelui Pavel ai urmat;
Bucura-te, cela ce uneltirilor asupritorilor te-ai impotrivit;
Bucura-te, ca dreapta credinta cu sirguinta o ai propovaduit;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 6:

Propovaduit-ai neobosit si cu mare rivna cuvintul lui Dumnezeu cel adevarat, Ierarhe Ioreste, si ai purtat grija turmei tale, ferind-o de uneltirile railor prigonitori, pe toti intarindu-i in dreapta credinta, iar prin luminarea mintii si izvodirea cartilor sfinte, i-ai povatuit sa cinte lui Hristos: Aliluia!

Icosul 6:

Fiind hirotonit arhiereu dupa rinduiala sfintelor canoane si intorcindu-te cu multa bucurie de la Tirgoviste, la Mitropolia din Balgrad, pastorii si credinciosii te-au primit cu litie si cu cintari, marind pe Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru aceasta si noi, cinstindu-te, zicem tie:

Bucura-te, cela ce plin de rivna si nadejde, la ai tai te-ai intors;
Bucura-te, ierarhe fericite, al Domnului nostru Iisus Hristos;
Bucura-te, cela ce de popor si de pastori cu dor ai fost asteptat;
Bucura-te, ca pe toti, la inapoiere, ca arhiereu i-ai binecuvintat;
Bucura-te, cela ce de preoti si de turma ai fost mult cinstit;
Bucura-te, ca celor ce unelteau impotriva dreptei-credinte cu hotarire te-ai impotrivit;
Bucura-te, ca Dumnezeu, Cel peste toate, ti-a dat intarire;
Bucura-te, ca tuturor le-ai fost statornica ocrotire;
Bucura-te, cela ce multe soboare de preoti ai adunat;
Bucura-te, ca pe toti la apararea dreptei credinte i-ai indemnat;
Bucura-te, cela ce pe rataciti cu tarie i-ai infruntat;
Bucura-te, ca incercind sa te schimbe din arhipastorire, pe potrivnici i-ai rusinat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 7:

Mai inainte de hirotonia ta intru arhiereu, de praznicul inaltarii Sfintei Cruci, Ierarhe Sava, lepadindu-te de toate cele desarte, crucea ti-ai luat si urmind lui Hristos, din inima ai cintat: Aliluia!

Icosul 7:

Hristos, Mintuitorul nostru, cautind spre sfintele tale rugaciuni, te-a scos din temnita, Ierarhe Ioreste, spre folosul Bisericii Sale. Pentru aceea si noi, laudindu-te, zicem tie:

Bucura-te, cela ce, pentru adevar, in temnita ai fost aruncat;
Bucura-te, ca si acolo, lui Dumnezeu, din tot sufletul te-ai rugat;
Bucura-te, cela ce pe Hristos cu suspinele tale L-ai chemat;
Bucura-te, ca prin voia Lui, din inchisoare ai fost slobozit;
Bucura-te, cela ce, dupa aceea, la manastirea Putna te-ai dus;
Bucura-te, ca in aceasta manastire lauda si multumire lui Hristos ai adus;
Bucura-te, cela ce apoi, de la Putna la lasi ai plecat;
Bucura-te, ca acolo Varlaam Mitropolitul cu drag te-a imbratisat;
Bucura-te, ca si de voievodul Vasile Lupu ai fost bine primit;
Bucura-te, ca pe toti cu firea ta cea blinda i-ai dobindit;
Bucura-te, cela ce esti chezas al dumnezeiestii bunavointe;
Bucura-te, marturisitorule neclintit al dreptei credinte;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 8:
Aparator celor dosaditi si potrivnic celor asupritori te-ai aratat, Ierarhe Ioreste, ca turma ta ai calauzit-o cu stralucirea minunatelor tale nevointe, prin pustia cea arzatoare a patimilor, catre pamintul fagaduintei, la izvorul cel datator de viata al invataturii lui Hristos, pentru care si noi cu credinta te laudam, cintind: Aliluia!

Icosul 8:

Cei ce nu iubeau dreapta credinta cautau asupra ta felurite pricini, spre a te izgoni din scaun. Dar tu, ca un adevarat pastor, ai stat pina la moarte linga turma ta si ti-ai pus sufletul pentru ea, Ierarhe Sava. Pentru aceea si noi, smeritii, te laudam, zicind:

Bucura-te, cela ce esti adevarat arhiereu al lui Hristos;
Bucura-te, ca esti tuturor credinciosilor de mare folos;
Bucura-te, cela ce viclenia prigonitorilor ai vadit;
Bucura-te, ca in necazuri, ca o stinca neclintita te-ai dovedit;
Bucura-te, cela ce ai infruntat cumplite prigoane;
Bucura-te, cela ce nu te-ai intristat cind rabdai rani;
Bucura-te, ca pentru stramoseasca credinta multe chinuri ai patimit;
Bucura-te, cela ce de adunarea celor puternici ai fost osindit;
Bucura-te, cela ce, desi bolnav, in temnita Balgradului si Iernutului ai fost aruncat;
Bucura-te, cela ce pentru statornicia ta in credinta оn lanturi grele ai fost ferecat;
Bucura-te, ca de ispitele celor ce voiau sa te cumpere te-ai lepadat;
Bucura-te, ca marirea cea desarta de la tine totdeauna ai alungat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 9:

Privegheat-ai cu multa grija, asupra turmei tale celei duhovnicesti, si in vreme de furtuna si incercare, sfintite Ierarhe Sava, pe toti i-ai imbarbatat sa nu se abata de la dreapta credinta, ci lui Hristos-Dumnezeu lauda sa-I aduca, cintind: Aliluia!

Icosul 9:

Mladita odraslita din tulpina neamului nostru, fericite Ioreste, pentru credinta ta cea neclintita si pentru dragostea ta de popor ai fost aruncat in temnita, invrednicindu-te de cununa cea nevestejita a marturisitorilor lui Hristos; pentru aceasta si noi cu dragoste te laudam pe tine, zicind:

Bucura-te, Ierarhe Ioreste, ca adevarului ai slujit;
Bucura-te, ca pentru popor si dreapta credinta mult te-ai ostenit;
Bucura-te, cela ce predaniile sfinte cu rivna ai pastrat;
Bucura-te, ca legea stramoseasca cu dragoste ai aparat;
Bucura-te, cela ce in noianul prigoanelor nicicum n-ai sovait;
Bucura-te, ca in furtuna incercarilor intocmai ca o stinca tare te-ai dovedit;
Bucura-te, cela ce cu barbatie pe potrivnici i-ai infruntat;
Bucura-te, ca pe fratii cei napastuiti, cu sirguinta i-ai aparat;
Bucura-te, cela ce te-ai aflat neamului nostru stilp nebiruit;
Bucura-te, ca increderea turmei tale pe drept o ai agonisit;
Bucura-te, cela ce cu pilda vietii tale pe toti ai inflacarat;
Bucura-te, ca intarire minunata in credinta tuturor te-ai aratat;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 10:

Faptele tale cele bune, Ierarhe Ioreste, nu s-au masurat cu lungimea vremii, ci cu rivna cea aprinsa a inimii tale, pentru dreapta credinta. Caci putina vreme pastorind, te-ai invrednicit a fi impreuna cu sfintii si a cinta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10:

In zadar cautau vrajmasii tai, ca prin tot felul de chinuri sa induplece vointa ta, Ierarhe Sava si, in loc de adevar, strimbatatea s-o marturisesti. Dar ca un stilp de foc ai ramas, pina departe luminind si pilda vie pastoritilor tai facindu-te. Pentru aceasta, cu evlavie te laudam, zicind tie:

Bucura-te, cela ce de prigonitori cu nuiele ai fost batut;
Bucura-te, ca prin suferinte lui Hristos bine ai placut;
Bucura-te, cela ce, prin lovirea cu nuiele, trupul ti-a fost sfisiat;
Bucura-te, ca din singele tau, pamintul tarii s-a adapat;
Bucura-te, cela ce adevarul cu viata l-ai pecetluit;
Bucura-te, ca in dreapta credinta ai ramas mereu neclintit;
Bucura-te, cela ce chinuri mucenicesti nesfirsite ai rabdat;
Bucura-te, ca pilda Sfintilor Mucenici cu sirguinta ai urmat;
Bucura-te, cela ce de Biserica, intre sfinti ai fost asezat;
Bucura-te, ca tara Transilvaniei, ca pe un prinos, lui Dumnezeu te-a dat;
Bucura-te, lauda cuviincioasa a Bisericii stramosesti, prea marita;
Bucura-te, a dreptcredinciosilor crestini cununa nevestejita;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 11:

In fiecare vineri erai scos afara din temnita de la Vint si crunt batut cu nuiele pina la singe, sfintite Ierarhe Sava; dar tu, intocmai ca marturisitorii de odinioara ai adevarului, rabdai, raminind neclintit in credinta, si lui Dumnezeu lauda aduceai, cintind: Aliluia!

Icosul 11:

Desi numai trei ani ai pastorit pe scaunul Mitropoliei Balgradului, Ierarhe Ioreste, dar te-ai ingrijit de oile turmei tale duhovnicesti cu multa sirguinta. Pentru aceasta, dupa cuviinta, laudindu-te pe tine, iti zicem:

Bucura-te, neobositule pastor al turmei celei duhovnicesti;
Bucura-te, ca pe a ta turma si acum spre tot binele o povatuiesti;
Bucura-te, ca predania Sfintilor Parinti, plin de rivna o ai pastrat;
Bucura-te, cela ce cu osirdie pilda sfintilor ai urmat;
Bucura-te, cela ce sfintele locasuri ale tarii noastre le-ai cercetat;
Bucura-te, ca de la cetatea Brasovului, pina in muntii Maramuresului ai alergat;
Bucura-te, cela ce tuturor credinciosilor tai ai fost de folos;
Bucura-te, ca i-ai povatuit pe ei, ca un adevarat parinte duios;
Bucura-te, cela ce lumina cea sfinta a Scripturilor preotilor tai ai daruit;
Bucura-te, ca prin toate, legea noastra stramoseasca ai intarit;
Bucura-te, cela ce, dupa ajutoare, pina in pravoslavnica Rusie ai plecat;
Bucura-te, ca, intors in tara, patimind tot felul de chinuri, la cele vesnice te-ai mutat;
Bucura-te, Ierarhe Ioreste, prea cinstite parinte!

Condacul 12:

Darimat-au potrivnicii sfintul locas al Mitropoliei Balgradului, zidit de Mihai Voievodul, intregitor de tara, in care si voi slujit-ati cu vrednicie, fericitilor Ierarhi Ioreste si Sava. Dar in locul lui a rasarit locasul nou si mindru al Reintregirii Bisericii noastre Ortodoxe de veacuri, care azi se innoieste cu stralucire, prin vrerea lui Dumnezeu. Pentru aceasta cu credinta fierbinte cintam cu totii lui Dumnezeu, Celui ce toate spre bine le orinduieste: Aliluia!

Icosul 12:

Fost-ati, la vreme, prea sfintilor Ierarhi, pastori, оnvatatori si ocrotitori ai fratilor vostri de neam si de credinta, cu care оmpreuna ati luptat si ati suferit. Nestiute sunt pвna acum mormintele оn care odihnesc sfintele voastre oseminte. Dar pomenirea voastra se cinsteste pururea оn Biserica dreptmaritoare a credinciosilor nostri romвni, pentru care si acum va rugati оn ceruri! Pentru aceasta marindu-te, оmpreuna cu sfintitul Ierarh Iorest, cu laude te cinstim, sfintite Ierarhe Sava, parintele nostru, graindu-ti unele ca acestea:

Bucura-te, aparator neinfricat al Bisericii lui Hristos;
Bucura-te, ca te-ai aratat turmei tale ca im adevarat pastor cuvios;
Bucura-te, cela ce ai cinstit slujba incredintata tie;
Bucura-te, ca nu te-ai abatut de la Sfinta Ortodoxie;
Bucura-te, ca lupta cea buna toata viata ai luptat;
Bucura-te, ca credinta cea buna, pina la sfirsit ai pastrat;
Bucura-te, cela ce acum te afli in cer, linga toti cei biruitori;
Bucura-te, ca esti pilda de viata pentru bunii pastori;
Bucura-te, sfinte marturisitor al credintei stramosesti;
Bucura-te, cela ce din cer si astazi de noi te ingrijesti;
Bucura-te, ca si acum, tot atit de folositor crestinilor te-ai aflat;
Bucura-te, cela ce cu sfintenie pe calea vietii ai umblat;
Bucura-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!

Condacul 13: (de trei ori)

 

O, preafericitilor ierarhi ai lui Hristos, Ioreste si Sava, care prin stradaniile si patimirile voastre din viata, v-ati invrednicit sa dobinditi partea cea de-a dreapta Tatalui ceresc, primind rugaciunile noastre smerite, de acum, cereti de la Bunul Dumnezeu sa daruiasca Bisericii Sale tarie, Tarii noastre pace si intru toate buna sporire, iar noua credinciosilor iertare de pacate si mare mila, ca sa cintam lui Dumnezeu, impreuna cu voi, Aliluia!
Apoi se zice iarasi
Icosul 1:si Condacul 1:
RUGACIUNE:
Pe sfintii lui Dumnezeu Ierarhi Iorest si Sava, traitori cu adevarat ai smereniei calugaresti si purtatori ai darurilor ceresti, care au pus credinta cea dreptmaritoare mai presus de toate cele vremelnice si au indurat chinuri si moarte pentru apararea legii noastre stramosesti si pentru incurajarea poporului nostru dreptcredincios, cu laude sa-i cinstim!
Voi, care ati odraslit din Biserica dreptmaritoare, din Tara Transilvaniei, si care acum va bucurati de marirea mucenicilor si a marturisitorilor lui Hristos, primiti rugaciunea noastra si mijlociti pentru noi inaintea Bunului si Milostivului Dumnezeu, Cel in Treime preamarit. Ocrotiti, cu rugaciunile voastre, lumea care va cinsteste pe voi, ca pe niste stilpi neclintiti ai dreptei credinte.
Rugati-va Domnului, ca sa intareasca unitatea si dragostea de credinta intre frati, sa reverse harul pacii in inimile tuturor, sa fereasca turma credinciosilor de toata reaua intimplare, ca intr-un cuget si intr-un glas sa preamarim pe Cel ce este Datatorul darurilor si Mintuitorul nostru. Privegheati si va rugati pentru noi ca, izbaviti fiind, prin mijlocirile voastre, de cursele celui rau, lupta cea buna a mintuirii sa o ducem in toate clipele vietii noastre si sa raminem neclintiti in dreapta credinta a mosilor si stramosilor nostri.
Rugati-va Domnului, ca sa trimita grabnicul Sau ajutor tuturor celor dreptcredinciosi, care alearga la sprijinul vostru mijlocitor, in toate cererile pentru mintuire, si pentru cele de folos in viata de acum si in cea viitoare, pentru ca fiecare din noi, dobindind cele ce sunt spre binele nostru, sa marim pe Preabunul Dumnezeu, Cel intreit inchinat: Tatal, Fiul si Duhul Sfint, acum si pururea si in vecii vecilor, Amin!