Rugăciune către Domnul Iisus Hristos – de slavă şi de mulţumire

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Preasfânt, Preaplin de Iubire, Multîndurător, Multiertător, Mântuitorul lumii şi Răscumpărătorul păcatelor noastre, Slăvit să fii în Ceruri şi pe Pământ! Slăvit să fii în veci de toată creaţia văzută şi nevăzută! Slăvit să fii de toţi românii de aici şi de pretutindeni! Slăvit să fii de toţi binecredincioşii creştini din toată lumea! Slăvit să fii de cei care Te-au căutat şi Te-au găsit! Doamne Iisuse Hristoase Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Iubirea Ta Sfântă pentru noi, păcătoşii şi nevrednicii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru Jertfa Ta de iubire, pentru noi oamenii! Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru viaţa veşnică şi pentru tot Ajutorul Tău Sfânt!
Te slăvim şi Îţi mulţumim pentru că ne ierţi păcatele şi ne chemi să fim copiii Tăi asemenea Ţie! Cu inimile smerite Îls lăvim pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh! Treime Sfântă Slavă Ţie! Amin!