Rugăciune către Domnul Iisus pentru ajutor

Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă, nu mă lăsa şi nu mă duce pe mine în ispită. Dă-mi cuget bun, ca să-mi mărturisec toate păcatele, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte. Doamne dă-mi smerenie, umilinţă, curăţie, ascultare, răbdare, voie nebiruită, blândeţe şi sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea! Doamne, învredniceşte-mă să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac în toate Voia Ta! Apără-mă de oamenii cei gâlcevitori, de cei vicleni şi răi, de patimile trupeşti şi de toate lucrurile necuviincioase. Doamne ştiu că faci precum vrei şi să fie şi întru mine, păcătosul, Voia Ta, că binecuvântat eşti în veci. Amin!