Rugăciune la pierderea sarcinii cu voia sau fără de voie.

Stăpâne Doamne, Dumnezeul nostru, Care Te-ai născut din Sfânta Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioară Maria și în iesle ca un prunc ai fost culcat, însuți pe mine roaba Ta (N), care astăzi am căzut în păcat de ucidere cu voie (sau fără de voie) și am lepădat pe cel zămislit întru mine miluiește-mă după mare mila Ta și iartă-mi păcatele cele de voie și cele fără de voie. Ferește-mă de toate uneltirile diavolului și curățește-mi întinăciunea; vindecă-mi durerile; sănătate și putere trupului și sufletului dăruiește-mi, Iubitorule de oameni, și cu înger de lumină păzește-mă de toată năvălirea nevăzuților demoni. Așa, Doamne, scapă-mă de neputință și de slăbiciune și mă curățește de toată întinăciunea cea trupească și de tot felul de dureri ale pântecelui ce vin asupra mea. Și, prin mila Ta cea multă, ridică-mă, întărindu-mi neputinciosul meu trup și mă scoală din patul în care zac. Că în păcate și în nelegiuiri ne-am născut și toți suntem necurați înaintea Ta, Doamne, și cu frică strigăm și grăim: Caută din cer și vezi neputința noastră, a celor osândiți. Iartă-mă pe mine, roaba Ta (N), care în păcat de ucidere cu voie (sau fără de voie) mi-am lepădat pe cel zămislit întru mine; și pe toți câți s-au aflat și s-au atins de mine, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitor, după mare mila Ta, miluiește-i și-i iartă, ca Tu singur ai putere a ierta păcatele și fărădelegile, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi.