Rugăciunea iconarului

Stăpâne Doamne, Isuse Hristoase, Fiule Unule – Născut și Cuvântul lui Dumnezeu, icoană a Nevăzutului Părinte, Care ne-ai creat pe noi după chipul Tău și pentru a noastra mântuire, din iubire de oameni ai luat trup din Preacurata Ta Maică, Născătoarea de Dumnezeu, Cel ce ești frumusețea tuturor fiilor oamenilor și izvor a toată frumusețea, nevăzută și văzută, Care ai binevoit a ne face biserică a Sfântului Tău Duh, Care ai sfințit materia prin dumnezeiasca Ta iconomie, Care ai dăruit teologia culorii Preacuratei Tale Mirese, Biserica spre aducere aminte a nespusei Tale pogorâri, spre zidirea și sfințirea credinciosului Tău popor, Ție, căzând mă rog și de la Tine cer să-mi dăruiești și mie, păcătosului și nevrednicului tău rob darul slujirii iconografice; curățește din inima mea toată întinăciunea păcatului și scrie în ea preasfântă voia Ta. Întărește-mi voia minții și mă luminează cu puterea Preasfântului Tău Duh, întărindu-mi neputincioasele mele mâini spre bine plăcuta Ție zugrăvire (a sfintei Tale icoane) ( a icoanei Sfântului …), așa încât cei care se vor închina și o vor săruta, spre Tine, adevăratul Prototip, înălțându-și inima și cugetul lor plin de har și întrutotul sfințiți cu bucurie, cunoscând pe Cel asemenea și slăvind împreună cu toți Sfinții care din veac au bineplăcut Ție, pe Tine, Fiul cel întrupat Cuvântul, Împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte și cu închinatul Duhul Tău, Cea de o fiinta și nedespărțită și de viață făcătoare Treime.

Amin.