Rugăciunea nașilor pentru finii de cununie

Rugăciunea 1
Dumnezeule Atotputernic şi Atoateţiitor, rugămu-ne Ţie pentru robii Tăi [N], pe care unul altuia i-ai hărăzit, aşezându-i sub puterea Tainei Tale şi cu înger păzitor încununându-i, să-i desăvârşeşti întru iubire şi să-i învredniceşti de copii sănătoşi şi de casă îmbelşugată. Iar pe noi, nevrednicii, să ne luminezi şi să ne întăreşti spre a le sta alături după cuviinţă, cu rugăciune şi cu bun sfat, ca nişte mărturisitori şi împlinitori statornici ai voii Tale celei dumnezeieşti şi ai sfintelor Tale rânduieli, şi ca nişte părinţi sufleteşti, părtaşi la împlinirea sfântă a acestei familii. Dăruieşte lor şi nouă, Doamne, ca, în tot timpul, într-un duh întâlnindu-ne, pe Tine să Te preamărim, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea 2
Doamne, Dumnezeul nostru, ai grijă de finii noştri (numele), pe care ni i-ai dat în grijă spre a le fi sprijin în viaţa aceasta.

Dăruieşte-le, Doamne, pace, înţelegereşi dragoste. Binecuvântează casa lor cu toate cele de trebuinţă. Alungă de la ei toată tulburarea trupească şi sufletească, toată cearta şi toată tristeţea. Să vină peste ei darul Tău, Doamne.

Dăruieşte-le să iubeascăşi să păstreze dreapta credinţă, să respecte Biserica şi să ţină rânduielile ei. Să-şi crească urmaşii în frica Ta şi în ascultare de poruncile Tale. Să cunoască finii noştri (numele) dragostea Ta, Doamne, dar şi mustrarea Ta atunci când calcă pe drumuri greşite.

Călăuzeşte-ne pe noi, Doamne, să ştim cum să-i sfătuim să trăiască în înţelegere şi cum să se ferească de duhul necurat al răutăţii, al mâniei şi al desfrânării. Păstrează patul lor curat de orice întinăciune. Păstrează inimile lor departe de ispitele potrivnicului. Ca bine vieţuind, să-Ţi mulţumească şi să Te laude până la sfârşitul vieţii lor. Amin.
Aflat in: Rugaciuni Etichete: 

Recent Posts

Bookmark and Promote!

Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi celelalte se vor adăuga vouă ! (Matei 6, 33)