Sfîntul Mucenic Zosima (4 ianuarie)

Sfîntul Mucenic Zosima, monahul cel din Cilicia, în pustie a locuit cu fiarele. Iar Dometian ighemonul, prinzîndu-l, pentru Hristos l-a chinuit şi a făcut pe Atanasie Comentarisie să creadă în Hristos. Pentru că, chinuindu-se Sfîntul Zosima, un leu din pustie a alergat la privelişte şi cu glas omenesc a grăit, înfricoşînd pe toţi.

Văzînd aceasta, Atanasie a cunoscut puterea lui Hristos, a unuia adevăratului Dumnezeu, şi a crezut în el. Deci, amîndoi s-au sfîrşit în munţi, unde o piatră, despicîndu-se şi intrînd într-însa, şi-au dat sufletele Domnului.