Rugăciunea celor ce se căsătoresc

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințitorul nunții celei de taină și preacurate, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor lumești, Cela Ce dintru început l-ai zidit pe om și l-ai pus ca pe un împărat făpturii și ai zis: „Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem…