Rugăciunea celor ce se căsătoresc

Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, sfințitorul nunții celei de taină și preacurate, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun al celor lumești, Cela Ce dintru început l-ai zidit pe om și l-ai pus ca pe un împărat făpturii și ai zis: „Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem ajutor potrivit”, și pentru aceasta ai poruncit „să lase omul pe tatăl său și pe mama sa și să se lipească de femeia sa și să fie amândoi un trup”, iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă, Însuți Stăpâne, trimite darul Tău cel ceresc și peste noi, nevrednicii robii Tăi, și binecuvântează căsătoria pe care astăzi o întemeiem înaintea feței Tale preasfinte.

Curățește toate păcatele noastre, iartă-ne toate fărădelegile, dezleagă toate greșelile noastre cele de voie și cele fără de voie; unește gândurile, cugetele și inimile noastre în dragoste nefățarnică și în credință nestrămutată; îndreptează pașii noștri pe cărările Tale, pentru ca să facem pururea voia Ta cea sfântă. Umple casa noastră de toate bunătătile cele de pe pământ și ne învrednicește să petrecem împreună viețuirea noastră fără de păcat, ca să sporim în tot lucrul bun și bineplăcut Ție. Păzește-ne în toate zilele vietii noastre, ca să plinim cu inimă curată poruncile Tale și să lăudăm și să preamărim preacinstitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.